Ditiyenotiyofen Temelli Optoelektroaktif Materyallerin Hazırlanması Ve Özelliklerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Öztürk, Turan tr_TR
dc.contributor.author Şahin, Onur tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-02 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:22Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:22Z
dc.date.issued 2009-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, iletken ve Organik Işık Yayan Device “OLED” materyaller arasında yer alabileceği düşünülerek, bir ditiyenotiyofen “DTT” türevi 3,5-dimetoksifenil ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen ve onun oksitli formu 3,5-dimetoksifenil ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen 3,5-dimetoksifenil ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen-4,4-dioksit sentezlenmiş ve özellikleri incelenmiştir. Bu çerçevede, bu iki tür üzerine, döngülü voltmetre ile oksidasyon redüksiyon potansiyellerinin belirlenmesini de kapsayan fiziksel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 3,4-etilendioksitiyofen “EDOT” bileşiğine bir analog olan p-metoksifenil etendithiotiyofen “MeOPh-EDTT” sentezlenmiş ve en iyi verimle DTT ve MeOPh-EDTT elde edebilmek için, P4S10 ile 1,8-diketon halka kapanma reaksiyonu üzerine detaylı bir deneysel çalışma da yürütülmüştür. Sonuç olarak, MeOPh-EDTT’nin yapısı X-ray single kristal metot ile aydınlatılmış. DTT ve oksitli yapı ile hazırlanan elektrokromik materyallerin tersinir ve düzenli olarak elektrokromik davranışlarını sergilediği gözlenmiştir ve DTT’nin peroksit ile oksitlenmesi sonucu floresans özellik kazandığı gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a dithienothiophene “DTT” derivative 3,5-dimethoxyphenyl dithieno[3,2-b:2’,3’-d]thiophene and its oxidized form 3,5-dimethoxyphenyl dithieno[3,2-b:2’,3’-d]thiophene-4,4-dioxide were synthesized, and their properties were investigated, considering that they have could an application among organic conducting and Organic Light Emitting Device “OLED” materials. In this frame, on these two species, a physical study which is an oxidation-reduction potential measurement was carried out by cyclic voltammetry. Besides, p-methoxyphenyl ethenedithiothiophene “MeOPh-EDTT” which is an analogue of 3,4-ethylenedioxythiophene “EDOT” was synthesized, and a detailed experimental study on 1,8-diketone ring closure reaction with P4S10 was performed to obtain the best yields of DTT and MeOPh-EDTT. As a result, the structure of MeOPh-EDTT was explained by single crystal method. It was observed that the electrochromic materials prepared with DTT and its oxidized form have reversibl and systematic electrochromic behaviors. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7524
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Ditiyenotiyofen tr_TR
dc.subject konjuge polimerler tr_TR
dc.subject elektrokromik materyaller tr_TR
dc.subject P4S10 tr_TR
dc.subject EDOT tr_TR
dc.subject döngülü voltmetre. tr_TR
dc.subject Dithienothiophene en_US
dc.subject conjugated polymers en_US
dc.subject electrochromic materials en_US
dc.subject P4S10 en_US
dc.subject EDOT en_US
dc.subject cyclic voltammetry. en_US
dc.title Ditiyenotiyofen Temelli Optoelektroaktif Materyallerin Hazırlanması Ve Özelliklerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Preparation And Investigation Of The Properties Of Dithienothiophene Based Optoelectroactive Materials en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9708.pdf
Boyut:
935.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama