Kanat/dış Yük Konfigürasyonlarının Kararlı Aeroelastik Optimizasyon Uygulamaları İçin Flutter Analizi

dc.contributor.advisor Nikbay, Melike tr_TR
dc.contributor.author Acar, Pınar tr_TR
dc.contributor.authorID 423252 tr_TR
dc.contributor.department Uçak ve Uzay Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Aerospace Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 08.02.2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:21:42Z
dc.date.available 2015-06-10T11:21:42Z
dc.date.issued 08.02.2012 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu tezde, iki ve üç boyut kanat ve kanat/dış yük konfigürasyonları için deterministik ve olasılıksal aeroelastik analizlerin yanı sıra deterministik ve kararlı optimizasyon çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. İki boyutlu modelleme, aeroelastik kararsızlık hızlarını belirleyen stabilite analizine dayanmaktadır. Üç boyutlu flutter çözümü, yapısal yer değiştirmelerin varsayılan mod tekniği ile ifade edildiği enerji terimleri ile Lagrange denklemlerini kullanmaktadır ve Theodorsen fonksiyonu aerodinamik yüklerin hesaplanmasını sağlamaktadır. Sivrilik oranı, ok açısı ve malzeme özellikleri gibi tasarım değişkenleri parametrik olarak tanımlanarak bir flutter kodu geliştirilmiş, Goland ve AGARD 445.6 kanatlarının mevcut deneysel verileri kullanılarak doğrulanmıştır. Analizler deterministik ve olasılıksal yaklaşımlarla gerçekleştirilirken belirsizliklerin yapısal, geometrik ve aerodinamik parametrelerde olduğu varsayılmıştır. Ardından, flutter kodu AGARD 445.6 kanadının deterministik optimizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla optimizasyon yazılımı ile birleştirilmiştir ve dış kütlelerin flutter kriteri üzerindeki yapısal etkilerinin dahil edildiği kanat/dış yük konfigürasyonlarının daha ileri flutter analizi ve optimizasyonu uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Son olarak güvenilir kanat profili, kanat ve kanat/dış yük modelleri tasarlamak amacıyla kararlı aeroelastik optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Rastgele değişkenler; aerodinamik parametreler, elastisite ve kayma modülleri gibi malzeme özellikleri, dış yüklerin açıklık boyu yerleşimi gibi geometrik özellikler olarak belirlenmiştir. Belirsizliklerin dağılımı Monte Carlo Simülasyonu (MCS) ile sağlanırken; hesaplamalı zamanı azaltmak amacıyla 2. mertebeden Polynomial Chaos Expansion (PCE) yöntemi, MCS üzerinden kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, deterministic and probabilistic aeroelastic analyses as well as deterministic and robust optimization studies are accomplished for two and three-dimensional wing and wing/store models. Two-dimensional modeling is based on a stability analysis to determine aeroelastic instabilities. Three dimensional flutter solution uses Lagrange equations with energy terms where structural displacements are represented by assumed mode technique and Theodorsen function provides aerodynamic load calculation. An in-house flutter code is developed parametrically in terms of design variables such as taper ratio, sweep angle and material properties and validated by using available experimental data for Goland and AGARD 445.6 wing models. Analyses are performed with deterministic and probabilistic approaches while uncertainties are considered in structural, geometric and aerodynamic parameters. Next, the flutter code is coupled with an optimization software to perform deterministic design optimization of AGARD 445.6 clean wing and then further developed to enable flutter analysis and optimization of wing/store configurations by including structural effects of external store loads on flutter criteria. Finally, robust aeroelastic optimization is implemented so as to design reliable airfoils, wings and wing/store configurations in the presence of uncertainties. Random parameters related to aerodynamics, material properties such as elasticity and shear modulus of the wing and geometrical properties such as external store placement along the span are used. Uncertainties are propagated by Monte Carlo Simulation (MCS) while 2nd order Polynomial Chaos Expansion (PCE) is used through MCS to reduce the computational time. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4683
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aeroelastisite tr_TR
dc.subject Flutter tr_TR
dc.subject Optimizasyon tr_TR
dc.subject Kararlı Optimizasyon tr_TR
dc.subject Belirsizlik Analizi tr_TR
dc.subject Aeroelasticity en_US
dc.subject Optimization en_US
dc.subject Flutter en_US
dc.subject Uncertainty Analysis en_US
dc.subject Robust Optimization en_US
dc.title Kanat/dış Yük Konfigürasyonlarının Kararlı Aeroelastik Optimizasyon Uygulamaları İçin Flutter Analizi tr_TR
dc.title.alternative Flutter Analysis Of Wing/store Configurations With Applications To Robust Aeroelastic Optimization en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12265.pdf
Boyut:
2.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama