Eşdeğer Toplam Potansiyel Enerji

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Aköz, Ahmet Yalçın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Eğilme çubuklarında tpe nin hesabı çubuğun elastik eğrisinin bilinmesini gerektirir. Elastik eğri başlangıçta bilinmediği için tpe keyfi dış yükler altındaki eğilme çubuklarındaki çubuklarda kullanılamaz. Bu çalışmada çubuğun gerçek elastik eğrisine ihtiyaç duyulmayan bir fonksiyonel geliştirilmiş ve fonksiyonele eşdeğer toplam potansiyel enerji adı verilmiştir. π ile göstertilen yeni fonksiyonel enerji teoremlerinin uygulama alanını genişletmiş ve hiperstatik problemlere çözüm kolaylığı getirmiştir.
In this study a new functional is developed which is called equivalent total potential energy (etpe) and shown by π . This functional expressed in terms of nodal displacements and external loads. Etpe theorem expand on the application field of existing the energy theorems and brings the big simplicity to the solution of the hyperstatics problems.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı