Şehir Çevrimlerinin Oluşturulmasında Takip Aracı Yönteminin İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Soruşbay, Cem tr_TR
dc.contributor.author Yaşar, Utku Yücel tr_TR
dc.contributor.department Otomotiv tr_TR
dc.contributor.department Automotive en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-18 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T10:59:34Z
dc.date.available 2015-06-01T10:59:34Z
dc.date.issued 2010-03-04 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, Tübitak Taral projesi kapsamında İ.T.Ü. Makine Mühendisliği Otomotiv Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen “Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltımı” başlıklı çalışmanın bir parçası olup, İstanbul Şehir Çevrimi oluşturulması safhasında, doğal gaz ve dizel yakıtlı otobüslerin emisyonlarının hesaplanması amacıyla kullanılan Takip Aracı Yöntemi’nin irdelenmesini içermektedir. Şehir çevrimleri söz konusu olduğunda, sıkça başvurulan bir yöntem olan Takip Aracı Yöntemi, şehir trafiğinde bir takip aracıyla takip edilen ana aracın sürüş dinamiği verilerinin, takip aracı verileriyle aynı olduğu kabulüne dayanır. Bu yöntemin kullanılmasından doğan hataları analiz etmek için İstanbul Tarihi Yarımada parkurunda, şehir trafiğinde biri diğerini takip eden iki araçla hafta içi dört gün boyunca veri toplanmış ve bu veriler şehir çevrimi algoritmasını içeren programda koşularak bu çevrimin parametreleri doğrultusunda karşılaştırılmıştır. Durma yüzdeleri, ivmelenme sıklıkları, ortalama hızları açısından yapılan karşılaştırmalar sonucunda yöntemin sapması hesaplanmaya çalışılmıştır. GPS kullanımından kaynaklanan bazı teknik aksaklıklar tespit edilmiş ve veri toplama süreci İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi içinde tekrarlanmıştır. Hız-Zaman eğrileri çizilerek Takip Aracı Yöntemi hakkında bazı öneriler geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study, being a part of the project named “Decrement of Emissions in Transport Sector” which is directed by Istanbul Technical University Mechanical Engineering Faculty Automotive Engineering Laboratories according to Tubitak Taral project, is including the evaluation of Chase Car method used for calculating emissions of natural gas and diesel buses at the phase of Istanbul City Cycle construction. The Chase Car method, generaly in use for city cycles, is accepting that the driving patterns’ datas of the main car are equal to chase car’s ones for two cars, one following the other on traffic flow in a city. To analyse the method’s deviation ratio, many tests have been done in Old City of Istanbul, during four days in the week, with two cars having a GPS equipment on each, and those datas have been runned on the program using city cycle algorithm, and have been compared regarding to its parameters. It has been tried to calculate the method’s deviation ratio by comparing percentage idle, acceleration/deceleration proportion, average speed parameters. Some technical problems caused by GPS using have been determined and data collection phase has been repeated into the I.T.U. Ayazaga Campus. According to speed-time profiles some suggestions on Chase Car method have been done. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3920
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject takip aracı tr_TR
dc.subject şehir çevrimi tr_TR
dc.subject veri toplama tr_TR
dc.subject ivmelenme sıklığı tr_TR
dc.subject chase car en_US
dc.subject city cycle en_US
dc.subject data collection en_US
dc.subject acceleration proportion en_US
dc.title Şehir Çevrimlerinin Oluşturulmasında Takip Aracı Yönteminin İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Chase Car Method For Drive Cycle Development en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10170.pdf
Boyut:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama