Türk Ayakkabı Sanayii Ve Tasarım Sorunu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Leblebici, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türk Ayakkabı Sanayiinin gelişimini etkileyen problemler belirlenerek, tasarım çalışmalarının bu bağlamdaki rolünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Literatürdeki çalışmalarla Türk ve dünya ayakkabıcılık tarihi ve geleneksel ürünleri ortaya konmuştur. Ayakkabılar, gelişen teknoloji, üretim yöntemleri ve artan taleple zanaat ürününden endüstri ürününe dönüşmüştür. Türk Ayakkabı Sanayiinin profilini oluşturabilecek nitelikteki firmalarda yapılan gözlemler ve görüşmelerin bulgularıyla nitel analizler yapılmıştır. Bu analizlerin sonuçlarına göre: büyük bir ihracat potansiyeline sahip olan sektör, bu potansiyelini dünya pazarlarında değerlendirememektedir. Emek yoğun bir endüstri olan ayakkabı sanayiinde emeğin çok ucuz olduğu ülkeler ile fiyat rekabetine girmek mümkün gözükmemektedir. Bu rekabet piyasasına girebilmek modaya duyarlı pazarın beklentilerine çok çabuk cevap verebilmeyi, kaliteli ürünler üretebilmeyi, ekonomik istikrarı, pazarlama desteğini, özgün ürün tasarımını ve markalaşmayı gerektirmektedir. Eğitimin en büyük sorun olduğu Türk Ayakkabı Sektöründe markalaşmaya yönelik çabalar olsa da tasarım eksikliğine henüz bilinçli bir şekilde yaklaşılmamaktadır.
In this study, development problems of the Turkish Footwear Industry from the design point of view has been researched. The history of the footwear and the World Footwear Industry is outlined from the literature review. With the design becoming more comfortable and suitable to the usage, materials chosen for the right occasions and the developing manufacturing technology; shoes has evolved from the art and craft product to the industrial design product. Qualitative anaysis method with the findings of the interviews and observations in the selected footwear companies is used to define the Turkish Footwear Industry’s current position in the world. Although the industry has a large potential to export shoes with its production capasity, due to many factors this potential can not be used. The lack of product differentiation produced an environment where the price is a dominant factor. The sector can not find a place in the global market. In this context to maintain its competitiveness, the manufacturers must respond to the trends in fashion, and should not ignore the requirement for high skill content, political stability, markting support, design and branding. Education is the most serious problem of the Turkish Footwear Industry, but there is a progress for branding and image development. Still there is a lack of design development activity caused by design unconsciousness.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Ayakkabı, Tarihte Ayakkabıcılık, Ayakkabı Üretimi, Türk Ayakkabı Sanayii, Tasarım, Footwear, Footwear History, Footwear Production, Turkish Footwear Industry, Design
Alıntı