Bt-iş Uyumlandırması

dc.contributor.advisor Erçek, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author İncir, Yasemin tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:56Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:56Z
dc.date.issued 2010-06-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Akademi de ve endüstriyel bir çok alanda iş ve BT yönetimi içerisindeki en popüler yönetim kavramlarından biri BT-İş uyumlandırmasıdır. Diğer bir ifadeyle, BT ve iş stratejileri arasındaki uyum, BT stratejilerinin iş stratejilerine destek olması olarak belirtilebilir. İş dünyasında BT’ nin rolünün gün geçtikçe artması, BT ve işin birlikte hareket etmesini kaçınılmaz hale getirir. Organizasyonlar rekabet avantajı sağlamak, kar edebilmek adına BT sistemlerine daha bağımlı olmaya başlamışlardır. Bu master tezide, BT-İş uyumlandırılması ve bu uyumlandırmayı organizasyonların nasıl yönetebileceğiyle ilgili bir araştırma tezidir. Öncelikli olarak konuyla ilgili ayrıntılı literatür araştırması yapılarak Bilgi Teknolojileri (BT), Bilgi Sistemleri ve İş stratejileri, Stratejik Uyumlandırma Modeli incelendikten sonra olması gereken BT-İş Uyumlandırma Modeli çalışılmıştır. Tezin ikinci aşamasında, iş dünyasından bir çok alanda çalışanlara uygulanan anket yardımıyla uyumlandırma durum değerlendirmesi yapılmıştır. BT-İş Yönetişimi ve Mimari İletişim Değer Ölçümlemesi faktörleri ile yeni çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra, BT-İş uyumluluğu arasındaki uçurumun azaltılması ve yönetilmesi için neler yapılması gerektiği ve uyumlandırmanın başarısı için ne gibi faktörlerin etkili olduğu araştırılmıştır. Çalışmanın analiz kısmında, anketin analiz edilebilmesi için SPSS programı kullanılarak, betimleyici analizler, çapraz tablolama, T-test, faktör analizleri, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Anket çalışmalarıyla çalışanlardan elde edilen sonuçlar, literatür ve oluşturulan çerçeveyi desteklediği gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract IT-Busines alignment is one of the most popular modern management con-cepts in business and IT management particularly in academia and industry. It refers to the degree of congruence between business and IT strategies. The dramatic increase in the role of IT in business and industry lately recognized, as IT became an inseparable part of business and industrial organizations. Organizations are to provide competitive advantage, profit to be more dependent on their IT systems. This master thesis provides insights into IT-Business alignment concept and manages this alignment. Firstly, the subject of a detailed literature is done by the Information Technology (IT), Information Systems and Business Strategy, Strategic Alignment Model. And then, the most suitable IT-Business Alignment Model is tried to be established. Thesis in the second stage, many employees from the business world in many fields applied the survey about IT-Business Alignment assessment were made. Architecture Communication Value Assessment and IT-Business Governance factors was created with the new framework. Then, it is researched to reduce the gap between IT and business alignment what should be done and what factors affect the success of adaptation have been found.The analysis section of the survey was analyzing by the using SPSS software. The descriptive analysis, cross tabulation, T-test, factor analysis, reliability, correlation and regression analysis were made. The results of a survey of employees, and created a framework to support the literature that has been observed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1950
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject BT-İş Uyumlandırılması tr_TR
dc.subject Uyumlandırmanın İyileştirilmesi tr_TR
dc.subject IT- Business Alignment en_US
dc.subject Improvement of Alignment en_US
dc.title Bt-iş Uyumlandırması tr_TR
dc.title.alternative It-business Alignment en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10528.pdf
Boyut:
2.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama