Polistiren - Çinko Ftalosiyanin Kompozitlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Gül, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Sütcüler, Yunus Alp tr_TR
dc.contributor.authorID 10113306 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2016 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-01-29T12:48:25Z
dc.date.available 2018-01-29T12:48:25Z
dc.date.issued 2016-06-22 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016 en_US
dc.description.abstract Yaptığımız çalışmada azidlenmiş polistiren ve uç alkil bileşiği içeren asimetrik çinko ftalosiyanin klik reaksiyonu ile birbirine tutturulmuş ve triazol halkasının oluştuğu gözlenmiştir. Polistiren ATRP metodu ile sentezlenmiş ve devamında sodyum nitrat ile reaksiyona sokularak azidleme işlemi yapılmıştır. Asimetrik ftalosiyanin ise merkez atomu çinko olarak sentezlenmiş ve kolon kromatografisi ile saflaştırılmıştır. Azidlenmiş polimer ile asimetrik çinko ftalosiyanin azid-alkin siklokatılma reaksiyonu ile birbirine bağlanmış ve polistiren-ftalosiyanin kompoziti elde edilmiştir. Hazırlanan polistiren-asimetrik çinko ftalosiyanin kompoziti 1H-NMR, FTIR ve UV-Vis spektroskopi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. FTIR spektrumu incelendiğinde sentezlenen ligandın, asimetrik çinko ftalosiyaninin, polistirenin ve azidlenme işleminin başarıyla yapıldığı görülmüştür. Ayrıca UV-Vis spektrumu incelendiğinde asimetrik çinko ftalosiyanin yapısının başarıyla saf olarak elde edildiği anlaşılmıştır. Tüm bunlara ek olarak 1H-NMR spektrumları incelendiğinde polistirene ait azidleme reaksiyonunun başarıyla tamamlandığı ve son olarak klik reaksiyonu ile elde edilen polistiren-asimetrik çinko ftalosiyanin kompozitinin hedeflendiği gibi sentezlendiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract This study was undertaken to prepare polystyrene (PS) and asymmetric zinc phthalocyanine, azidation of polystyrene, performing click reaction between azidated polystyrene and asymmetric zinc phthalocyanine. Polystyrene was synthesized by using ATRP method and azidation was done in a step by using sodium nitrate. Azidated polystyrene and asymmetric zinc phthalocyanine were bonded with each other via Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition. Prepared polystyrene- asymmetric zinc phthalocyanine composite was characterized by 1H-NMR, FTIR, and UV-Vis spectroscopy. The results were taken from FTIR spectroscopy showing that preparing of phthalocyanine and polystyrene, azidation of polystyrene and Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition were performed successfully. Also, UV-Vis spectrum demonstrated the purity of produced phthalocyanine and polystyrene. 1H-NMR spectrum shows that the forming of triazole structure and azido-terminated polystyrene- unsymmetrical zinc phthalocyanine composite. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15151
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject çinko ftalosiyanin polistiren klik tr_TR
dc.subject zinc phthalocyanine polystyrene click en_US
dc.title Polistiren - Çinko Ftalosiyanin Kompozitlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Synthesis And Characterization Of Polystyrene - Zinc Phthalocyanine Composites en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10113306.pdf
Boyut:
1.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama