Kent Mekanında Mikro Özgürlük Alanları

dc.contributor.advisor İnceoğlu, Ahmet Arda tr_TR
dc.contributor.author Şahin, Tuğçe tr_TR
dc.contributor.authorID 10076062 tr_TR
dc.contributor.department Mimarlık tr_TR
dc.contributor.department Architecture en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-05-26T16:18:40Z
dc.date.available 2017-05-26T16:18:40Z
dc.date.issued 2015-06-16 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Bu tez kent yaşantısını ve bu yaşantı içerisindeki mikro ilişkileri incelemek üzerine kuruludur. Yaşadığımız çevreyle olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Varlık biçimimizden ileri gelen bir dürtüyle sürekli olarak dış dünyayla bir etkileşim ve iletişim içerisindeyiz. İlişkinin hem fiziksel hem de metafiziksel bir ilişki olup ve karşılıklı bir etkileşim halinde olduğu hatırlanmalıdır. Dolayısıyla insan doğada kendine yapılı bir çevre oluştururken inşa ettiklerinin kendi hayatını, benliğini, sosyal ilişkilerini de etkileyebileceğini düşünmelidir. Etkileşim sadece yapma eylemi çerçevesinde değil aynı zamanda bu eyleme ve 'çevre' kavramına nasıl bir anlam yüklendiğiyle, bireyin etrafındaki dış dünya ile nasıl çatışmalara-etkileşimlere girdiği ve nasıl dönüşümler yaşandığı ile de alakalıdır. Kent mekanı hiçbir zaman tek boyutlu etkenlerle üretilen, yönetilen bir sistem olamayacak kadar dinamik bir enerjidir. Kent mekanı sosyo-ekolojik katmanlar, farklı hayat tarzları, değişken yaşam standartları, çevre ile olan ilişkiler, kültürel ve siyasal yönetim politikaları, siyasal kurumlar, dini değer ve inançlar, kentsel siyasetler gibi sayısı daha da artırılabilecek etkenlerle durağan olmayan bir etkileşim ve değişim içindedir. Bu araştırmada, bireyin dinamik kent enerjisi içinde kendini ve bulunduğu mikro mekanını nasıl oluşturduğu, potansiyelleri keşfedip nasıl alternatifler yarattığı, kent mekanına yüklediği anlamlar, mekana müdahil olma sürecinde karşılaştığı sınırlamalar ve bu sınırlarla başetme yöntemleri, geliştirdiği taktikler ve kent mekanındaki etkileri keşfedilmeye çalışılacaktır. Kentlinin kendi potansiyellerini ve kentin ona sunduğu mekansal olasılıkları keşfederek nasıl yeni durumlar yaratabildiği üzerine gidilecektir, kentte yarattığı mikro özgürlük alanları incelenecektir. tr_TR
dc.description.abstract This thesis focuses on the dynamic life and the micro relations that take place in the city.  We are living a period that should be looked over our life and our relationship with our environment. We are in an interaction and relation with outside world permanently, leading the way to an impulse of our existence and willing. It should be remembered that this interaction is physical and metaphysical, also mutual and interactive. Thereby while constructing a built environment, affects on daily life, personality and social relations should be considered. The interaction is not only by constructing the environment, but it's also with how we understand the 'environment', how it interacts with the outside world and what kind of feedback we receive through this interaction.   Urban space is a dynamic energy that can't be managed and created by one dimensional factors and actors. Urban scape has a dynamic-unstable potential to change by various factors such as -but not limited to-; socio-economic layers, different life styles, variable living standards, relations with environment, cultural and political management policies, political institutions, religion values, beliefs, and politics about the city. Through this thesis, the ways of creating microspaces inside a dynamic city life, the ways of discovering the new potentials of a space and thinking on new alternatives, making new sense of urban scape are studied. Furthermore, through these discovery and creation processes the limitations that the individuals face and their methods, tactics of coping with these limitations, and the effects of these limitations and the responses of the individuals on cityscape are examined. Within the scope of the potentials and possibilities of the cityscape, what and how an individual apprehends and creates his environment is also studied  As a sequence of this thesis, new micro independent spaces will be analysed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/14278
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject mikro özgürlük alanları tr_TR
dc.subject kent tr_TR
dc.subject birey tr_TR
dc.subject gündelik hayat tr_TR
dc.subject potansiyel tr_TR
dc.subject micro independence spaces en_US
dc.subject cityscape en_US
dc.subject person en_US
dc.subject dailylife en_US
dc.subject potantial en_US
dc.title Kent Mekanında Mikro Özgürlük Alanları tr_TR
dc.title.alternative Micro Independence Spaces İn Urban Scape en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10076062.pdf
Boyut:
11.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama