Kent Mekanında Mikro Özgürlük Alanları

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-06-16
Yazarlar
Şahin, Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu tez kent yaşantısını ve bu yaşantı içerisindeki mikro ilişkileri incelemek üzerine kuruludur. Yaşadığımız çevreyle olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Varlık biçimimizden ileri gelen bir dürtüyle sürekli olarak dış dünyayla bir etkileşim ve iletişim içerisindeyiz. İlişkinin hem fiziksel hem de metafiziksel bir ilişki olup ve karşılıklı bir etkileşim halinde olduğu hatırlanmalıdır. Dolayısıyla insan doğada kendine yapılı bir çevre oluştururken inşa ettiklerinin kendi hayatını, benliğini, sosyal ilişkilerini de etkileyebileceğini düşünmelidir. Etkileşim sadece yapma eylemi çerçevesinde değil aynı zamanda bu eyleme ve 'çevre' kavramına nasıl bir anlam yüklendiğiyle, bireyin etrafındaki dış dünya ile nasıl çatışmalara-etkileşimlere girdiği ve nasıl dönüşümler yaşandığı ile de alakalıdır. Kent mekanı hiçbir zaman tek boyutlu etkenlerle üretilen, yönetilen bir sistem olamayacak kadar dinamik bir enerjidir. Kent mekanı sosyo-ekolojik katmanlar, farklı hayat tarzları, değişken yaşam standartları, çevre ile olan ilişkiler, kültürel ve siyasal yönetim politikaları, siyasal kurumlar, dini değer ve inançlar, kentsel siyasetler gibi sayısı daha da artırılabilecek etkenlerle durağan olmayan bir etkileşim ve değişim içindedir. Bu araştırmada, bireyin dinamik kent enerjisi içinde kendini ve bulunduğu mikro mekanını nasıl oluşturduğu, potansiyelleri keşfedip nasıl alternatifler yarattığı, kent mekanına yüklediği anlamlar, mekana müdahil olma sürecinde karşılaştığı sınırlamalar ve bu sınırlarla başetme yöntemleri, geliştirdiği taktikler ve kent mekanındaki etkileri keşfedilmeye çalışılacaktır. Kentlinin kendi potansiyellerini ve kentin ona sunduğu mekansal olasılıkları keşfederek nasıl yeni durumlar yaratabildiği üzerine gidilecektir, kentte yarattığı mikro özgürlük alanları incelenecektir.
This thesis focuses on the dynamic life and the micro relations that take place in the city.  We are living a period that should be looked over our life and our relationship with our environment. We are in an interaction and relation with outside world permanently, leading the way to an impulse of our existence and willing. It should be remembered that this interaction is physical and metaphysical, also mutual and interactive. Thereby while constructing a built environment, affects on daily life, personality and social relations should be considered. The interaction is not only by constructing the environment, but it's also with how we understand the 'environment', how it interacts with the outside world and what kind of feedback we receive through this interaction.   Urban space is a dynamic energy that can't be managed and created by one dimensional factors and actors. Urban scape has a dynamic-unstable potential to change by various factors such as -but not limited to-; socio-economic layers, different life styles, variable living standards, relations with environment, cultural and political management policies, political institutions, religion values, beliefs, and politics about the city. Through this thesis, the ways of creating microspaces inside a dynamic city life, the ways of discovering the new potentials of a space and thinking on new alternatives, making new sense of urban scape are studied. Furthermore, through these discovery and creation processes the limitations that the individuals face and their methods, tactics of coping with these limitations, and the effects of these limitations and the responses of the individuals on cityscape are examined. Within the scope of the potentials and possibilities of the cityscape, what and how an individual apprehends and creates his environment is also studied  As a sequence of this thesis, new micro independent spaces will be analysed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
mikro özgürlük alanları, kent, birey, gündelik hayat, potansiyel, micro independence spaces, cityscape, person, dailylife, potantial
Alıntı