Bina Cephelerinde Enerji Etkin Güneş Kontrol Stratejilerinin Bir Örnek Uygulama İle Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Yılmaz, A. Zerrin tr_TR
dc.contributor.author Yüksel, Gülçin tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-11-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:44:46Z
dc.date.available 2015-08-10T12:44:46Z
dc.date.issued 2009-11-10 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, binalarda soğutma enerjisini azaltmak için alınabilecek önlemlerden biri olan bina cephesinde güneş kontrolü konusu ele alınmış ve günümüzde geniş bir çeşitliliğe sahip olan gölgeleme araç türleri incelenmiştir. Bunun yanısıra güneş kontrol elemanı seçim kriterleri ele alınmış, bu gereçlerin avantajları ve dezavantajları ortaya konulmuştur. Çalışmanın uygulama kısmında ise, bir örnek çalışma binası ele alınmıştır. Binanın bir cephesinde gölgeleme araçlarının enerji performans değerlendirmesi için bilgisayar tabanlı enerji simulasyon programlarından biri olan Energy Plus tabanlı, ‘DesignBuilder’ programı kullanılmıştır. Bina önce gölgeleme olmaksızın sonra mevcut haliyle simule edilmiş, ardından cephede değişik gölgeleme alternatifleri incelenmiştir. Bunun için farklı gereç türleri ve fiziksel özellikleri, konumlarının yanısıra kontrol tipleri gibi parametreler değiştirilerek her durumda sağlanabilecek maksimum enerji tasarrufu potansiyeli irdelenmiştir. Bulunan sonuçlar binanın gölgeleme olmaksızın haliyle ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Aynı bina, mevcut gölgeleme araçlarının yararlılık oranını iki farklı iklimde karşılaştırabilmek için Türkiye’nin Antalya şehri koşullarında da incelenmiş ve bulunan sonuçlar birbiriyle kıyaslanmıştır. Çalışmada bu bina için en iyi olacak çözüme ulaşmaya çalışılırken aynı zamanda belli koşullara göre gölgeleme araçlarının tasarım kriterleri de analiz edilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this work, subject of solar control in building facades is dealed as one of the techniques for reducing cooling energy demand in buildings and shading device types are examined which have a wide range at present time. Shading device selection criteria are analysed and advantages and disadvantages of shading device types are indicated. In the application part of this work, a case study building is examined. For energy performance assesment of shading devices one facade of the building, one of the computer based energy simulation tools Energy Plus based ‘Design Builder’ program is used. First, building is simulated assuming without any façade shading strategy (base case) then with present shading devices, afterwards different shading variations in the façade are examined. Parameters such as device types and physical properties, position as well as control type are modified and maximum energy saving potential that can be obtained is investigated in each case. The results are compared with base case and with each other. To observe the efficiency of present shading devices in two different climates, the building is also simulated in Turkey, Antalya conditions and the results are also compared. To obtain the optimum solution in this case, design criteria of shading devices at certain conditions are tried to be analysed in this study. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8216
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enerji etkin bina cephe tasarımı tr_TR
dc.subject gölgeleme araçları tr_TR
dc.subject güneş kontrolü tr_TR
dc.subject soğutma enerjisi azaltma tr_TR
dc.subject bina enerji simülasyonu. tr_TR
dc.subject Energy efficient building façade design en_US
dc.subject shading devices en_US
dc.subject solar control en_US
dc.subject decreasing cooling load en_US
dc.subject building energy simulation. en_US
dc.title Bina Cephelerinde Enerji Etkin Güneş Kontrol Stratejilerinin Bir Örnek Uygulama İle Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluating The Energy Efficient Solar Control Strategies On Building Facades Through A Case Study en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9947.pdf
Boyut:
18.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama