Eğrisel Kesite Sahip Gergi Çubuğunun Yerel Olmayan Elastisite Yöntemiyle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Oğulbulan, Tankut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından stabilite incelemeleri ülkemizde önemini arttırmıştır. İncelemelere katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmada, eğrisel kesite sahip gergi çubuğunun yerel olmayan elastisite yöntemiyle incelenmesi konu alınmıştır. Buradaki amaç, eğrisel kesit sahip bir çubuğun yerel olmayan elastisite yöntemi kullanılıp bulunan azami gerilme değerinin klasik hesaplama ile bulunan değerle karşılaştırılmasıdır. Yerel olmayan elastisite hesaplamalarında kolaylık sağlamak amacıyla üçgen tipi Kernel fonksiyonundan faydalanılmıştır.
After Gölcük and Düzce earthquakes, the importance of stability researches has increased in our country. As a contribution to these researches, the examination of a tension bar having curvilinear cross section has been performed in this study using Non-Local Elasticity. The aim is to compare maximum stress determined using non-local elasticity with the classic evaluation. In order to facilitate evaluations of non-local elasticity, the triangular Kernel function was used in evaluations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yerel Olmayan Elastisite, Eğrisel Kesit, Gergi Çubuğu, Kernel Fonksiyonu, Non-Local Elasticity, Curvilinear Cross Section, Tension Bar, Kernel Function
Alıntı