Analitik Ağ Süreci Ve Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Topçu, Y. Yusuf İlker tr_TR
dc.contributor.author Pamukçu, Bahar tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:45:33Z
dc.date.available 2015-07-01T19:45:33Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, son yıllarda diğer çok kriterli karar verme çözüm yöntemlerine göre belirli özellikleri dolayısıyla daha üstün olarak nitelendirilebilecek analitik ağ süreci yöntemi incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle karar verme kavramı ve çok kriterli karar verme yaklaşımları genel olarak irdelenmiştir. Daha sonra sırasıyla karar verme sürecinin adımları olan sorunun yapılandırılması, sorunun modellenmesi ve sorunun çözümlenmesinden söz edilmektedir. Bu süreç adımlarıyla beraber analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri anlatılmaktadır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan analitik ağ süreci gerçek hayatta karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde kullanılabilmektedir. Sorunların yapısında çok sayıda birbirleriyle çelişen kriterler olduğunda, kriterler arası karmaşık etkileşimler bu yöntemle daha etkin çözülebilmektedir. Çalışmanın uygulamasında, analitik ağ süeci yöntemi kullanılarak bir firma için en uygun tedarikçi seçimi sorununa çözüm önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study a superior multi criteria decision making solution method with respect to other methods, namely analytical network process is investigated. First of all, decision making concept and multi criteria decision making approach is researched generally. Afterwards main steps of decision making process such as problem structuring, problem modeling and problem solution are analyzed. Regarding these process steps analytical hierarchy process and analytical network process methods are explained. Analytical network process can be utilized in the analysis of complex real life decision problems as a multi criteria decision making method. Especially, when there exist numerous and conflicting criteria in the problem structure and complex relations between these criteria. In the application, analiytical network process is utilized in order to select the most appropriate supplier for a special firm. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6370
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Analitik ağ süreci, Karar verme, Tedarik zinciri yönetimi tr_TR
dc.subject Analytical network process, Decision making, Supply chain management en_US
dc.title Analitik Ağ Süreci Ve Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Analytical Network Process And An Application en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar