Analitik Ağ Süreci Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Pamukçu, Bahar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, son yıllarda diğer çok kriterli karar verme çözüm yöntemlerine göre belirli özellikleri dolayısıyla daha üstün olarak nitelendirilebilecek analitik ağ süreci yöntemi incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle karar verme kavramı ve çok kriterli karar verme yaklaşımları genel olarak irdelenmiştir. Daha sonra sırasıyla karar verme sürecinin adımları olan sorunun yapılandırılması, sorunun modellenmesi ve sorunun çözümlenmesinden söz edilmektedir. Bu süreç adımlarıyla beraber analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri anlatılmaktadır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan analitik ağ süreci gerçek hayatta karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde kullanılabilmektedir. Sorunların yapısında çok sayıda birbirleriyle çelişen kriterler olduğunda, kriterler arası karmaşık etkileşimler bu yöntemle daha etkin çözülebilmektedir. Çalışmanın uygulamasında, analitik ağ süeci yöntemi kullanılarak bir firma için en uygun tedarikçi seçimi sorununa çözüm önerilmiştir.
In this study a superior multi criteria decision making solution method with respect to other methods, namely analytical network process is investigated. First of all, decision making concept and multi criteria decision making approach is researched generally. Afterwards main steps of decision making process such as problem structuring, problem modeling and problem solution are analyzed. Regarding these process steps analytical hierarchy process and analytical network process methods are explained. Analytical network process can be utilized in the analysis of complex real life decision problems as a multi criteria decision making method. Especially, when there exist numerous and conflicting criteria in the problem structure and complex relations between these criteria. In the application, analiytical network process is utilized in order to select the most appropriate supplier for a special firm.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Analitik ağ süreci, Analytical network process, Tedarik zinciri yönetimi, Karar verme, Supply chain management, Decision making
Alıntı