Uluslar Arası Ticaret Yapan Gemilerin Tiplerine Ve Farklı Personel Milletlerine Göre Maliyet Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gemi günlük giderlerinden en büyük kalem olan personel giderlerinin farklı gemiler için uygun personel milleti veya farklı milletleri kullanılarak, yıllık gemi personel işletme bütçeleri oluşturulmuştur. Araştırmada, Hırvatistan, Letonya ve Hindistan çalışma alanları olarak belirlenmiş ve araştırma süresinde o bölgelere gidilerek oradaki eğitim kurumları ve şirketler ziyaret edilmiştir. İskoçya’da düzenlenen ve uluslar arası gemi işletim firmalarından gelen personel müdürlerinin katıldığı gemi adamı yönetimi atölyesine gidilmiş, sonuçları araştırma içersinde değerlendirilmiştir. Personel yönetimi gider kalemleri ayrıntılı olarak belirtilmiş ve anketler sonucu bulunan ortalama değerler kullanılarak, aynı tip gemiler için hazırlanan farklı bütçeleri karşılaştırılarak, gemi personelinin millet olarak gemilerin operasyonel giderlerine etkisi gözlenmiştir.
In this study, we have checked the costs of crewing and crew management according to the vessel type and crew nationality, as the crew management cost has the biggest share in the daily operational cost of the vessels. Croatia, Latvia and India are defined as research areas. Researcher visited these countries and had meeting with training centres and shipping companies. The researcher also attended the crew managers’ workshop in Scotland which international crew managers and human resource managers attend. Crew management expense items are detailed in this study and the average values are calculated according to polls results. Different crew management budgets were prepared and compared to see the effect of vessel type and crew nationality on running costs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Gemi Operasyon, Gemi Adamı, Ship Operation, crew management
Alıntı