İnşaat Sektörü Çalışanlarının Çatışma Giderim Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma

dc.contributor.advisor Giritli, Heyecan tr_TR
dc.contributor.author Balcı, Duygu tr_TR
dc.contributor.department Proje Yapım Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-12T13:53:37Z
dc.date.available 2015-08-12T13:53:37Z
dc.date.issued 2010-02-12 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma işletmelerdeki tek evrensel öğe insanı temel almakta ve işletme başarısını önemli ölçüde etkileyen bir kavram olan çatışmayı bütün yönleri ile ortaya koymaktadır. Çalışma, çatışma kavramı ve önemi, temel özellikleri, olası sonuçları, süreci, türleri, çatışmaya ilişkin temel yaklaşımlar, çatışmaya neden olan kaynaklar, performans ve kültür ile olan ilişkisi, çatışmalı durumlara ilişkin literatürdeki davranış modelleri, çatışma giderim yaklaşımları ve yönetim açısından değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır. Ayrıca inşaat sektöründe çatışmanın yeri ve önemi ifade edilmekte ve bu konuda literatürdeki çalışmalara yer verilmektedir. Tezin alan araştırması kapsamında, Türk inşaat sektöründe uluslararası havaalanı projesinde genel yüklenici olarak faaliyet gösteren, çok uluslu bir ortak girişim firması çalışanlarının, iş yerindeki çatışma giderim yaklaşımları tespit edilmekte; bu yaklaşımların kültürün alt başlıklarından bağımlı-bağımsız benlik kurgusuna ve katılımcıların meslek, cinsiyet, unvan gibi çeşitli demografik yapılarına göre tercih edilme durumları irdelenmektedir. Örneklemin çatışma giderim yaklaşımlarının tespit edilmesi için Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri (ROCI-II) ve bireyci/toplulukçu kültürel yapının bireysel düzeydeki yansımaları olan bağımlı ve bağımsız benlik kurgusunun ölçülmesi için de Singelis tarafından geliştirilen Self Construal Scale ölçeği kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study, takes the only universal unit in the entity that is human, as a fundament and reveals the conflicts with all its aspects, which is a concept that has a significant impact on the success of the entity. The study covers the conflict concept and its significance, basic particulars, possible consequences, processes, types, basic approaches to the conflict, sources causing the conflict, its relation to performance and the culture, the behavior models in the literature related to the conflict circumstances, approaches to conflict resolving and its evaluation from the point of the management. Additionally, the place and the importance of conflict in the construction sector is expressed and some place is given to the studies in the literature about this subject. Within the scope of the field research of the thesis, the conflict resolving approaches are determined, at the work place of the employees of a multinational joint venture company which activates as the general contractor in the international airport project in Turkish Construction Sector; from these approaches at the subtitles of the cultures; it is examined the preferred approaches by the dependent-independent self-construal type and various demographical structures of the attendees such as occupation, sex, titles of the attendees. In order to determine the conflict resolving approaches of the sampling; Rahim Organizational Conflict Inventory (ROCI-II) is used and for the measurement of the dependent and the independent self-construal type which are the reflections of individualism–collectivism structure at the individual level; SCS (Self-Construal Scale) developed by Singelis, is used. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8325
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çatışma tr_TR
dc.subject Çatışma yönetimi tr_TR
dc.subject Çatışma giderim yaklaşımları tr_TR
dc.subject İnşaat sektörü tr_TR
dc.subject Conflict en_US
dc.subject Conflict management en_US
dc.subject Conflict resolving approaches en_US
dc.subject Construction industry en_US
dc.title İnşaat Sektörü Çalışanlarının Çatışma Giderim Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma tr_TR
dc.title.alternative A Research On The Construction Sector Workers’ Conflict Resolving Approaches en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10129.pdf
Boyut:
1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama