Kurtuluş Ayios Dimitrios Kilisesi’ndeki Paskalya Ayininin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz tr_TR
dc.contributor.author Şener, Duygu Nevşe tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music  en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:06:41Z
dc.date.available 2017-01-19T12:06:41Z
dc.date.issued 2010
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010 en_US
dc.description.abstract Hristiyanlık İsa Mesih'in yolundan giden inananların temsil ettiği, dünyada en çok müridi bulanan üç semavi dininden biridir. Bu dinin çeşitli mezheplere ve daha küçük alt guruplara ayrılışı yüzyıllardan beri sürmüş ve en son haline günümüzde gelmiştir. Temel inanışlar, ibadet şekilleri gibi konularda bu mezheplerin birbirlerinde çok farklı görüş ayrılıklarına düştükleri görülse de, ortak noktaları yine İsa Mesih olmuştur. Hristiyanlıkta İsa'nın hayatı, yaşantısı, bu yaşantısındaki yaptıkları bu dinin temel öğretilerinin yanında geleneklerini de belirlemiştir. Bütün Hristiyanlar İsa'nın yaşantılarını kiliselerinde gerçekleştirdikleri ayinlerde canlandırırlar. Bu anlamda kilise ve düzenlenen ayinler İsa ve ondan dolayı Tanrı'yla bir araya gelmeyi simgeler. İnanan bir kimse için bu hali yaşamak manevi bir doyumdur. Bu hislerle ayinlere iştirak edilir. Günümüzde kilise ayinlerinin sistematik şekli yüz yıllar öncesinde belirlenen haliyle uygulanmaktadır. Bu şekil içinde konular, günlük, haftalık, yıllık düzenlenen ayinlerin içerisine serpiştirilmiştir. Bu anlamda ayinin önemini o gün ki konu belirlemektedir. Bu konular İsa'nın hayatından kesitlerin yanı sıra azizlerin hayatlarına dair de olabilir. Bunlar arasında ise Paskalya ayini Hristiyan dünyasında en büyük ayin sayılmaktadır. Paskalya İsa'nın yaşamının son bir haftasını ele alan bir ayinler bütünüdür. İsa'nın tutuklanması, yargılanması, idam kararının alınması, çarmıha gerilişi, ölümü, toprağa defnedilişi ve dirilmesi, bütün bir hafta düzenlenen ayinlerin konusunu oluşturmaktır. Kısaca İsa'nın İslam dinin inanışına göre peygamberlik rütbesine erdiği ve bunların betimlendiği bu ayinlerin bütünü Paskalya olarak isimlendirilir. Böylelikle Paskalya Hristiyan aleminin en büyük ayini aynı zamanda da bayramı olarak kabul edilir. Çalışmamızın ana konusunu Hristiyanlığın bu büyük bayramı Paskalya oluşturmaktadır. Ayrılan mezheplerden Ortodoksların, bunlar arasından da Rum cemaatinin kiliselerinden olan Ayios Dimitrios Kilisesi'nde yapılan saha araştırmaları, kişisel görüşmeler ve dinin formdaki bu müziğin öğrenimi, çalışmamızdaki bilgilerin ulaşılmasında izlenilen yoldur. tr_TR
dc.description.abstract Christianity is one of highly populated divine religions, represented by followers of Jesus Christ. Religion has divided into various during centuries. Although many sects conflict with each other in terms of basic beliefs and worship rituals, Jesus Christ remains as their common ground. Life, experience, and decisions of Jesus Christ defined both basic doctrine and tradition of, Christianity. All Christians represent life of Jesus in their worship rituals. In this case, the church and rituals symbolize reaching Jesus and God. It is a spiritual satisfaction for a believer. Systematic structure of today?s rituals were determined centuries ago. Religious themes were used in daily, weekly, and yearly rituals. Theme of the day pointes out the importance of a ritual. Themes can be both scenes from life of Jesus or saints. Easter is the biggest ritual of all Christianity. It narrates the last week Jesus Christ; his arrest, trial, capital punishment, crucifixion, death, burial, and resurrection. Briefly, in an Islamic point of view, whole story of Jesus Christ?s becoming a prophet is described in Easter. In this manner, Easter is also the biggest feast of Christianity. Our basic subject was focusing on musical performances of Kurtuluş Dimitrios Church during Easter. The church belongs to Greek Orthodox Community of Istanbul. To be able to investigate musical traditions I performed a fieldwork including interviews and an education process as a participant observer. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12575
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Religion tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.subject Ritual tr_TR
dc.subject Religious music tr_TR
dc.subject Christian minoity tr_TR
dc.subject Christianity tr_TR
dc.subject Churchs tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.subject Rums tr_TR
dc.subject Din en_US
dc.subject Müzik en_US
dc.subject Ayin en_US
dc.subject Dini müzik en_US
dc.subject Hristiyan azınlıklar en_US
dc.subject Hristiyanlık en_US
dc.subject Kiliseler en_US
dc.subject Müzik en_US
dc.subject Rumlar en_US
dc.title Kurtuluş Ayios Dimitrios Kilisesi’ndeki Paskalya Ayininin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative An Analysis On Easter Ceremony Of Dimitrios Church en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
415051006.pdf
Boyut:
59.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama