Kurtuluş Ayios Dimitrios Kilisesi’ndeki Paskalya Ayininin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Şener, Duygu Nevşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Hristiyanlık İsa Mesih'in yolundan giden inananların temsil ettiği, dünyada en çok müridi bulanan üç semavi dininden biridir. Bu dinin çeşitli mezheplere ve daha küçük alt guruplara ayrılışı yüzyıllardan beri sürmüş ve en son haline günümüzde gelmiştir. Temel inanışlar, ibadet şekilleri gibi konularda bu mezheplerin birbirlerinde çok farklı görüş ayrılıklarına düştükleri görülse de, ortak noktaları yine İsa Mesih olmuştur. Hristiyanlıkta İsa'nın hayatı, yaşantısı, bu yaşantısındaki yaptıkları bu dinin temel öğretilerinin yanında geleneklerini de belirlemiştir. Bütün Hristiyanlar İsa'nın yaşantılarını kiliselerinde gerçekleştirdikleri ayinlerde canlandırırlar. Bu anlamda kilise ve düzenlenen ayinler İsa ve ondan dolayı Tanrı'yla bir araya gelmeyi simgeler. İnanan bir kimse için bu hali yaşamak manevi bir doyumdur. Bu hislerle ayinlere iştirak edilir. Günümüzde kilise ayinlerinin sistematik şekli yüz yıllar öncesinde belirlenen haliyle uygulanmaktadır. Bu şekil içinde konular, günlük, haftalık, yıllık düzenlenen ayinlerin içerisine serpiştirilmiştir. Bu anlamda ayinin önemini o gün ki konu belirlemektedir. Bu konular İsa'nın hayatından kesitlerin yanı sıra azizlerin hayatlarına dair de olabilir. Bunlar arasında ise Paskalya ayini Hristiyan dünyasında en büyük ayin sayılmaktadır. Paskalya İsa'nın yaşamının son bir haftasını ele alan bir ayinler bütünüdür. İsa'nın tutuklanması, yargılanması, idam kararının alınması, çarmıha gerilişi, ölümü, toprağa defnedilişi ve dirilmesi, bütün bir hafta düzenlenen ayinlerin konusunu oluşturmaktır. Kısaca İsa'nın İslam dinin inanışına göre peygamberlik rütbesine erdiği ve bunların betimlendiği bu ayinlerin bütünü Paskalya olarak isimlendirilir. Böylelikle Paskalya Hristiyan aleminin en büyük ayini aynı zamanda da bayramı olarak kabul edilir. Çalışmamızın ana konusunu Hristiyanlığın bu büyük bayramı Paskalya oluşturmaktadır. Ayrılan mezheplerden Ortodoksların, bunlar arasından da Rum cemaatinin kiliselerinden olan Ayios Dimitrios Kilisesi'nde yapılan saha araştırmaları, kişisel görüşmeler ve dinin formdaki bu müziğin öğrenimi, çalışmamızdaki bilgilerin ulaşılmasında izlenilen yoldur.
Christianity is one of highly populated divine religions, represented by followers of Jesus Christ. Religion has divided into various during centuries. Although many sects conflict with each other in terms of basic beliefs and worship rituals, Jesus Christ remains as their common ground. Life, experience, and decisions of Jesus Christ defined both basic doctrine and tradition of, Christianity. All Christians represent life of Jesus in their worship rituals. In this case, the church and rituals symbolize reaching Jesus and God. It is a spiritual satisfaction for a believer. Systematic structure of today?s rituals were determined centuries ago. Religious themes were used in daily, weekly, and yearly rituals. Theme of the day pointes out the importance of a ritual. Themes can be both scenes from life of Jesus or saints. Easter is the biggest ritual of all Christianity. It narrates the last week Jesus Christ; his arrest, trial, capital punishment, crucifixion, death, burial, and resurrection. Briefly, in an Islamic point of view, whole story of Jesus Christ?s becoming a prophet is described in Easter. In this manner, Easter is also the biggest feast of Christianity. Our basic subject was focusing on musical performances of Kurtuluş Dimitrios Church during Easter. The church belongs to Greek Orthodox Community of Istanbul. To be able to investigate musical traditions I performed a fieldwork including interviews and an education process as a participant observer.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Religion, Music, Ritual, Religious music, Christian minoity, Christianity, Churchs, Music, Rums, Din, Müzik, Ayin, Dini müzik, Hristiyan azınlıklar, Hristiyanlık, Kiliseler, Müzik, Rumlar
Alıntı