Geometrik Lineer Durumunda Aynı Fazlı Periyodik Eğilmiş İki Komşu Karbon Nanotüp İçeren Sonsuz Elastik Ortamda Gerilme Yayılımı

dc.contributor.author Köşker, Reşat tr_TR
dc.contributor.author Gülten, İsmail tr_TR
dc.date.accessioned 2017-06-16T09:51:07Z
dc.date.available 2017-06-16T09:51:07Z
dc.date.issued 2015 tr_TR
dc.description Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015 tr_TR
dc.description Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, parçalı-homojen cisim modeli çerçevesinde, anizotrop cisimler için elastisite teorisinin üç-boyutlu geometrik lineer kesin denklemleri kullanılarak, sonsuz uzunluklu periyodik eğrilikli komşu iki Karbon Nanotüp (KNT) içeren sonsuz cisimde gerilme değerlerinin belirlenmesi ele alınmıştır. KNT’lerin orta çizgilerinin aynı düzlemde olduğu ve bunların birbirlerine göre yerleşimlerinin aynı fazlı eğriliğe sahip olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca lif malzemeleri aynı alınmıştır. Gerilme yayılımı, cisme sonsuzda KNT’ler yönünde düzgün dağılmış normal kuvvetler etki gösterdiğinde incelenmiştir. KNT’lerdeki eğrilikten dolayı artan kendi kendini dengeleyen normal ve kayma gerilmeler analiz edilmiş ve KNT’ler arasındaki etkileşimin yayılıma etkisi çalışılmıştır. Bu etkileşimin sayısal sonuçları elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, within the framework of the piecewise homogeneous body model, with the use of the exact three-dimensional geometrically linear equations of elasticity theory for anisotropic bodies, the determination of the stress-strain state in the infinite body containing periodically located two neighboring periodically curved Carbon Nanotubes (CNT) with infinite length, is studied. It is assumed that the midlines of the CNTs are located in the same plane and with respect to the location of the CNTs according to each other the co-phase curving case is considered. Moreover, the materials of the CNTs are the same. The stress distribution is studied when the body is loaded at infinity by uniformly distributed normal forces in the direction of the CNTs’ location. The normal and shear self-equilibrated stresses arising as a result of the CNT curving are analyzed and the influences of the interaction between the CNTs on the distribution are studied. Numerical results to this interaction are obtained. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/14656
dc.publisher Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi tr_TR
dc.publisher Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.title Geometrik Lineer Durumunda Aynı Fazlı Periyodik Eğilmiş İki Komşu Karbon Nanotüp İçeren Sonsuz Elastik Ortamda Gerilme Yayılımı tr_TR
dc.type Conference Paper en_US
dc.type Konferans Bildirisi tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
075_kosker.pdf
Boyut:
546.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama