Optimal Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejisinin Belirlenmesi: Kavramsal Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-06
Yazarlar
Ellialtıoğlu, Begüm
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tedarik zinciri yönetiminin amaç ve faaliyetleri iş başarısına optimal katkıyı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu da firmaların stratejik önceliklerini tedarik zinciri yönetimi amaçlarına ve operasyonlarına sistematik olarak uyarlanması ile mümkün olabilir. Bu çalışmada, müşteri ihtiyaçlarına göre değişiklik gösteren farklı tedarik zinciri süreçleri için spesifik tedarik zinciri kararları ile faydalı araç ve tekniklerin detaylandırılması amaçlanmıştır. Bu sebeple, pazar gereksinimlerini rekabetçi yetenekler vasıtasıyla karşılamayı hedefleyen kavramsal bir çerçeve sunulmuştur. Uygun tedarik zinciri stratejisinin oluşturulması veya revize edilmesinde talep ve tedarik zinciri özelliklerinin göz önünde bulundurulması faydalı bir bakış açısı olabilir. Bu doğrultuda, imalat firmalarının ürün portföylerini kategorize etmeleri için beş kriter seçilmiş ve bunların her kombinasyonu için bir tedarik zinciri yönetimi strateji önerisi getirilmiştir.
The objectives and activities of supply chain management can be directed towards making an optimal contribution to business success with full realization of supply chain management potentials. This can be possible by systematically translating the strategic priorities of the company into supply chain management objectives and then implementing them in operations, in other words, by using the right supply chain strategy for each particular supply chain. In this study, it is aimed to detail the specific supply chain tools and techniques, as well as decisions which are required to service each supply chain process distinguished according to customer needs. A conceptual framework is built for supply chains in order to meet marketplace requirements through competitive capabilities. The strategies given based on the aspects of demand and supply may be a beneficial guidance for managers while devising/revising the right supply chain strategy. Hence, five criteria are selected to categorise product portfolio of manufacturing firms and supply chain management strategy proposals are given according to the combinations of those criteria.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
rekabetçi yetenekler, tedarik zinciri stratejileri, kavramsal çerçeve, competitive capabilities, supply chain strategies, conceptual framework
Alıntı