Satın Alma Sürecine Katılım Ve Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörler: İnşaat Sektöründe Yalıtım Malzemeleri

dc.contributor.advisor Uray, Nimet tr_TR
dc.contributor.author Altıok, Hikmet Can tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-05-12 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:52Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:52Z
dc.date.issued 2009-05-12 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, örgütsel satın alma yaklaşımları ve karar süreçlerine katılım ile ilgili sınıflandırma yaklaşımları baz alınarak ‘Satın Alma Sürecine Katılım ve Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörler’ modeli önerilmiş ve saha uygulaması ile önerilen model test edilmiştir. Çalışmada önerilen model ile genel örgütsel satın alma davranışını değil belirli bir ürünün yada hizmetin satın alınmasında ortaya konan örgütsel satın alma davranışının açıklanmasını amaçladığından, yapı malzemesi olarak yalıtım malzemelerinin inşaat firmaları tarafından satın alınması süreci incelenmiştir. Model ile örgütsel satın alma karar sürecine örgüt içindeki farklı departmanların katılımının düşük veya yüksek olmasının sebeplerini açıklamak ve satın alma karar sürecinin aşamalarında satın alma merkezinin yapısını belirlemek amaçlanmıştır. Uygulama sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, önerilen modelin yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir. Bu çalışma göstermiştir ki, satın alma süreci boyunca satın alma örgütlenmesinin ve satın alma sürecine katılımı etkileyen faktörler ile tedarikçi seçimini etkileyen faktörlerin, firmaların kurumsal özellikleri ve satın alma politikaları ile birlikte ürün özelliklerine ve firmaların karşılaştıkları satın alma durumlarına göre değişebileceğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, the casual reasons for the level of participation of the various departments in the buying organization and the buying center composition during the buying process are discussed. Based on the literature regarding to the classification approaches in organizational buying and buying center participation, the model ‘Buying center participation and factors affecting the supplier selection’ is proposed. The proposed model aims to analyze the buying process for a specific product or service, therefore, it is tested in the insulation products market for Turkish construction sector. The model is tested by field research. The results of the field research converges with the findings of the literatures studied. The findings of this thesis show that, the composition of the buying center and factors affecting the participation in buying process in joint with the factors affecting the supplier selection varies according to the buying firms corporate particulars and purchasing policies in addition to the product type and the buying situation. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1926
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject örgütsel satınalma tr_TR
dc.subject tedarikçi seçim tr_TR
dc.subject endüstriyel pazarlama tr_TR
dc.subject organizational buying en_US
dc.subject supplier selection en_US
dc.subject industrial marketing en_US
dc.title Satın Alma Sürecine Katılım Ve Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörler: İnşaat Sektöründe Yalıtım Malzemeleri tr_TR
dc.title.alternative Buying Process Participation And Factors Affecting The Supplier Selection: Insulation Products In Construction Sector en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9333.pdf
Boyut:
773.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama