Satın Alma Sürecine Katılım Ve Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörler: İnşaat Sektöründe Yalıtım Malzemeleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-05-12
Yazarlar
Altıok, Hikmet Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, örgütsel satın alma yaklaşımları ve karar süreçlerine katılım ile ilgili sınıflandırma yaklaşımları baz alınarak ‘Satın Alma Sürecine Katılım ve Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörler’ modeli önerilmiş ve saha uygulaması ile önerilen model test edilmiştir. Çalışmada önerilen model ile genel örgütsel satın alma davranışını değil belirli bir ürünün yada hizmetin satın alınmasında ortaya konan örgütsel satın alma davranışının açıklanmasını amaçladığından, yapı malzemesi olarak yalıtım malzemelerinin inşaat firmaları tarafından satın alınması süreci incelenmiştir. Model ile örgütsel satın alma karar sürecine örgüt içindeki farklı departmanların katılımının düşük veya yüksek olmasının sebeplerini açıklamak ve satın alma karar sürecinin aşamalarında satın alma merkezinin yapısını belirlemek amaçlanmıştır. Uygulama sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, önerilen modelin yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir. Bu çalışma göstermiştir ki, satın alma süreci boyunca satın alma örgütlenmesinin ve satın alma sürecine katılımı etkileyen faktörler ile tedarikçi seçimini etkileyen faktörlerin, firmaların kurumsal özellikleri ve satın alma politikaları ile birlikte ürün özelliklerine ve firmaların karşılaştıkları satın alma durumlarına göre değişebileceğini göstermiştir.
In this thesis, the casual reasons for the level of participation of the various departments in the buying organization and the buying center composition during the buying process are discussed. Based on the literature regarding to the classification approaches in organizational buying and buying center participation, the model ‘Buying center participation and factors affecting the supplier selection’ is proposed. The proposed model aims to analyze the buying process for a specific product or service, therefore, it is tested in the insulation products market for Turkish construction sector. The model is tested by field research. The results of the field research converges with the findings of the literatures studied. The findings of this thesis show that, the composition of the buying center and factors affecting the participation in buying process in joint with the factors affecting the supplier selection varies according to the buying firms corporate particulars and purchasing policies in addition to the product type and the buying situation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
örgütsel satınalma, tedarikçi seçim, endüstriyel pazarlama, organizational buying, supplier selection, industrial marketing
Alıntı