Çevre Algılama Ve Kentsel Kimlik: Haliç Üzerine Bir Yöntem Önerisi

dc.contributor.advisor Kılınçaslan, İsmet tr_TR
dc.contributor.author Önem, A. Buket tr_TR
dc.contributor.department Şehirsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-03-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-11T15:56:41Z
dc.date.available 2015-12-11T15:56:41Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bir Dünya metropolü olan İstanbul, doğal güzellikleri, tarihi ve arkeolojik mirası ve son derece parlak olan sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehirdir. Bu özellikler şehre zengin bir kimlik oluşturmakla beraber aynı zamanda güçlü bir kentsel imaj da kazandırmaktadır. Şehrin fiziksel öğelerinin oluşturduğu silüeti ve tarihi mimarisi son derce etkileyicidir. stanbul Boğazında bir körfez olan Haliç, kentin fiziksel yapısının önemli bir öğesidir ve İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerinin şekillenmesinde özel bir rol oynar. İstanbul metropolünün akıllarda kalıcı görüntüsünün dahilinde Haliç, kimliğini oluşturan güçlü öğeler ile bir alt bölge özelliğini taşır. Bu öğeler doğal, kültürel ve sosyal çevre ile ilgili veriler ile isimlendirilebilir. Haliç alt bölgesine değer biçmek, turistik potansiyelin, sunulan kentsel hizmetlerin kalitesinin ve alt bölgeye ait kimliğe yapılan yatırımların titizlikle gözden geçirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Son 30 yılda yerel yönetimler,bölgenin geliştirilmesi için sık sık uyguladıkları yaklaşımlarda bölgenin kimliği hakkında bir araştırma yapmamışlardır. Bu çalışmanın temel amaçlarından birisi, bölgenin gelecekte gerçekleştirilecek geliştirilme sürecine ve bölge planlama çalışmalarına bir temel oluşturmak için, kimliği oluşturan öğelere kapsamlı bir yatırım yapılmasını sağlamaktır. Çalışmanın bir başka önemli amacı da İstanbul’un tarihi bir alt bölgesinin tanımının ve sınır belirlemesinin yapılmasıdır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilecekler, Haliç bölgesinin kimliğini oluşturan fiziksel, kültürel, ve sosyal öğeleri açıklamaya, bölgenin ekonomik tabanını genişletmeye yönelik planları yapmak için ne gibi atılımların gerçekleştirilmesi gerektiğini kararlaştırmaya yardımcı olmaktır. tr_TR
dc.description.abstract As a world metropolis Istanbul is a unique city with her natural environment, historical and archeological heritage and with her very vivid socio-cultural life. These features provide a rich identity and at the same time allow for a powerful urban image. Her silhouette created by physical elements and historical buildings is very impressive. Golden Horn being a gulf along the Bosphorus is an important element of the urban physical structure and has a special role in the historical and cultural life of Istanbul. Within the comprehensive image of the metropolitan Istanbul, it is a sub-region with strong elements of identity. These elements can be identified by the data related to the natural, cultural and human environment. Golden Horn sub-region should be evaluated after a meticulous assessment of the touristic potential, quality of urban services provided and a comprehensive investigation on the sub-regional identity. During the last two decades local governments have frequently displayed a fragmented approach in the preparation of area developmental plans without any research on identity. One of the main objectives of this study is to provide a comprehensive investigation on the identity elements in order to constitute a base for future improvement and physical planning studies. Another important aim of the study is the definition or delimitation of an historical sub-region of Istanbul. The end products of this study will help to determine the policies and plans to enhance the economic base of the area, to define the physical, cultural and social elements of the identity of the Golden Horn region. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11331
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kentsel Kimlik tr_TR
dc.subject Çevre Algılama tr_TR
dc.subject Haliç tr_TR
dc.subject Urban Identity en_US
dc.subject Enviromental Perception en_US
dc.subject Golden Horn en_US
dc.title Çevre Algılama Ve Kentsel Kimlik: Haliç Üzerine Bir Yöntem Önerisi tr_TR
dc.title.alternative Urban Identity And Environmental Perception: A Case Study For Halic en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8336.pdf
Boyut:
57.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama