Çanakkale-tuzla Yöresi Volkanik Kayaçlarında Süreksizliklerin Ayrışma-alterasyon Olaylarına Etkisinin Araştırılması

dc.contributor.advisor Vardar, Mahir tr_TR
dc.contributor.author Bozkurtoğlu, Erkan tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Jeolojisi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Geology en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-03-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-14T16:21:04Z
dc.date.available 2015-12-14T16:21:04Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Kayaçlar iç ve dış etmenler ile sürekli bir değişimin altında kaldıkları süreç içinde bünyelerini (maddelerini) etkileyen oluşumlara; fiziksel, kimyasal, mineralojik, petrografik, mekanik ve elastik özelliklerindeki farklı değişimler ile tepki verirler. Bu çalışmada kayaçların bünyesinde ayrışma ve alterasyona bağlı gelişen değişim, her Pi(xi,yi) koordinatında noktasal ve formasyon bütününde genel (alansal) tanımlanmıştır. Araştırma, ayrışma ve alterasyon etkisinde kaldığı bilinen Çanakkale ili Tuzla jeotermal sahasındaki 70 km2 lik alanda görülen kayaçlar üzerinde yapılmıştır. Çalışmada inceleme alanındaki jeolojik ve mühendislik özellikleri belirlemiş, kayaçların bünyelerindeki değişim için fiziksel ve maddesel özelliklerinden yararlanılmıştır. Maddesel (bünyesel) özelliklerin sayısal değerleri, yönlü kayaç örneklerden hazırlanan yönlü ince kesitlerin polarizan mikroskop görüntülerinin ilgili yazılımlar ile bilgisayarda sayısallaştırılması ile elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen sayısal görüntü değerleri, kayacın alınmış olduğu Pi(xi,yi) koordinatındaki maddesi (bünyesi) nin sayısal değeridir ve bu, kayacın oluşumundan günümüze kadar geçirdği tüm olayların sayısal ifadesi olarak değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The rock occurrences in different places in the world exhibit weathering-alteration processes occurred by external and internal conditions. These factors affect rocks by changing their physical, chemical, mineralogical, petrographical, mechanical and elastic properties. In this study, the numerical definition of these changes on rock body have been tried to be obtained. As the fact of that, the numerical definitions of these changes on the rock body under the control of the internal and external factors which will be more efficient than those of the verbal ones. In this study was applied in Tuzla geothermal area of 70 km2 placed in Çanakkale. And the results were obtained by using physical properties which were taken from rock samples picked up from the investigation area and image analysis data which were taken from thin section of the rock specimens. The image analysis data which exhibits the rock specimens’ conditions represents the all phenomena that rock has them. At the end of this study, the numerical values’ changes on the rock specimens which changes between the zero and one were determined by using their physical parameters at every Pi(xi,yi) coordinate. Moreover, the area identification of the rock changes at every target zone or formation was determined by using the physical properties and the image analysis values. The rock alteration values’ changes between the zero and one shows that the sequence of light and heavy changes of the rock specimens. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11386
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Noktasal kayaç değişimi tr_TR
dc.subject Genel kayaç değişimi tr_TR
dc.subject Fiziksel özellik tr_TR
dc.subject Sayısal görüntü değeri. tr_TR
dc.subject rock alteration value en_US
dc.subject physical parameter en_US
dc.subject numerical image value en_US
dc.title Çanakkale-tuzla Yöresi Volkanik Kayaçlarında Süreksizliklerin Ayrışma-alterasyon Olaylarına Etkisinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative A Numerical Approach To Changes In Rock Properties By Weathering And Alteration en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8362.pdf
Boyut:
14.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama