Bis-spiro-substituye siklotrifosfazen birimler içeren aromatik siklolineer fosfazen poli(eter krtonların) sentezi ve özellikleri

dc.contributor.advisor Tunca, Ümit
dc.contributor.author Erdoğmuş, Ali
dc.contributor.authorID 101349
dc.contributor.department Polymer Science and Technology
dc.date 2001
dc.date.accessioned 2023-02-24T10:57:38Z
dc.date.available 2023-02-24T10:57:38Z
dc.date.issued 2001
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Özel kullanım alanlarına sahip kaliteli makromoleküller üzerine yapılan çalışmalar, polimer biliminin artan önemine katkıda bulunmaktadırlar. Günlük hayatta kullanılmakta olan bir çok polimer malzemenin kondenzasyon polimerleşmesi yolu ile üretildiği gerçeğinin bir sonucu olarak bu alanda yapılan araştırmalar gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Ayrıca, polimer malzemenin ısısal bozunmaya karşı dayanıklılığı hakkında birçok çalışma gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu önemli çalışmalardan biri de fosfazen üniteler içeren poli(eter ketonlar) üzerinedir. Fosfazenler, kimyasal yapılarında anorganik gruplar içermeleri nedeni ile katıldıkları polimer lere ısısal dayanıklılık kazandırmaktadırlar. Bu çalışmada, yeni bir monomer olan 2,2-bis (4'-rulorobenzoilfenoksi)-4,4,6,6-bis [spiro (2',2"-dioksM ', l"-bifenili)] siklotrifosfazen comonomer işlevi olan 4,4'- difloro benzofenon ve 4,4'-izopropilidendifenol veya 4,4'-(hekzafloroizopropilden) difenol ile dimetilasetamid içinde 162 °C de, 4 saat boyunca, iki seri, bu grupları içeren aromatik siklolineerfosfazen poli(ether ketonlar) üretebilmek için polimerleştİrildi. Monomerin yapısı !H, 13C, 31P NMR spektroskopileriyle aydınlatıldı ve alınan sonuçlar uyumluluk gösterdi. Bis-spiro-sübstitüte siklotrifosfazen grupların dahil oldukları bu polimerlerin ısısal özellikleri üzerindeki etkisi DSC ve TGA cihazlarından alınan sonuçlar doğrultusunda incelendi. tr_TR
dc.description.abstract The studies done on the high-quality macromolecules that have special fields of usage, have contributed to increasing importance of polymer science. As a result of the fact that a lot of polymeric materials used in daily life are produced by condensation polymerization, the researches done in this field have been accelerated day by day. In addition, lots of studies about the stability of the polymeric materials against the thermal degradation have been still implemented. One of the important studies done is on poly(ether ketones) containing phosphazene units.Because the phosphazenes contain inorganic groups in their own chemical structures, they contribute stability to the polymer that they incorporate with. In this study, a novel monomer, 2,2-bis (4'-fluorobenzoylphenoxy)-4,4,6,6-bis [spiro (2', 2"-dioxy-l', l"-biphenylyl)] cyclotriphosphazene was synthesized and polymerized with 4,4'-difluoro benzophenone as comonomer and 4,4'- isopropylidenediphenol or 4,4'-(hexafluoroisopropylidene) diphenol in N,N-dimethyl acetamide at 162°C for 4h to give two series of aromatic cyclolinear phosphazene poly (ether ketone)s containing bis-spiro-substiruted cyclotriphosphazene groups. The structure of the monomer was confirmed by 'H, 13C and 31P NMR. The effect of the incorporation of bis-spiro-substituted cyclotriphosphazene group on the thermal properties of these polymers was investigated by DSC and TGA. en_US
dc.description.degree M.Sc.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/21908
dc.language.iso en
dc.publisher Institute of Science and Technology
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bis-spiro-sübstitüte siklotrifosfazen tr_TR
dc.subject Fosfazen tr_TR
dc.subject Polimerleşme tr_TR
dc.subject Bis-spiro-substituted cyclotriphosphazene en_US
dc.subject Phosphazene en_US
dc.subject Polymerization en_US
dc.title Bis-spiro-substituye siklotrifosfazen birimler içeren aromatik siklolineer fosfazen poli(eter krtonların) sentezi ve özellikleri
dc.title.alternative Synthesis and characterization of aromatic cyclolinear phosphazene poly (ether ketone)s containing bis-spiro substituted cyclo triphosphazene unit
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
101349.pdf
Boyut:
1.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama