Bentonit-su Sistemlerinin Reolojik Ve Elektrokinetik Özellikleri Üzerine Yüzey Aktif Maddelerin Etkisi

dc.contributor.advisor Güngör, Nurfer tr_TR
dc.contributor.author Yalçın, Toykun tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:33:50Z
dc.date.available 2015-12-08T07:33:50Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, yüzey aktif maddelerin ilavesinde bentonit dispersiyonlarının yapısı reolojik ve elektrokinetik parametreler yardımı ile tanımlanmıştır. Reolojik ve elektrokinetik özelliklerin bu parametrelere bağlı olarak degişimlerinin izlenmesiyle kolloidal sistemlerin iç yapıları ve değişimi hakkında da bilgi edinilecektir. Ayrıca kolloidal sistemlerin karakterize edilmesi referans alınan elektrokinetik (zeta) potansiyeli ile reolojik özellikler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması da sistemleri tanımada çok yararlıdır. Bentonit dispersiyonlarının stabilitesine organik katkıların etkisini incelemek için anyonik (amonyum loril sülfat) ve katyonik (distearil dimetil amonyum klorür) yüzey aktif maddeleri kullanılmıştır. Dispersiyonlarda partiküllerin etkileşme tavırlarını belirlemede önemli bir yöntem olan reoloji ölçümlerinin yanında zeta potansiyel, XRD ve IR spektroskopisi ölçümleride yapılmıştır. Çalışmalar neticesinde anyonik yüzey aktif maddelerin sistemi stabilize edici yönde, katyonik yüzey aktif maddelerin ise bentonit dispersiyonlarını floküle edici yönde etki ettiği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the structures of bentonite dispersions, when surfactants are added, were determined as function of rheological and electrokinetic parameters. The investigations of changes of rheological and electrokinetic properties according to these parameters will be enlighten to determine the interior structure of colloidal systems and their charges. In addition the relation between electrokinetic (zeta) potential and rheological properties will be determined to display bentonite-water system by the characterization of colloidal system will be used as a reference base. To investigate the effect of organic additivies on the bentonite dispersions, an anionic surfactant (ammonium lauryl sulfate) and a cationic surfactant (distearil dimetil ammonium chloride) were used. In addition to the rheological measurements which is a important method to understand the interaction behaviour of particles in dispersions, the zeta potential, XRD and IR spectroscopy measurements were also performed. As a result of this work, it can concluded that anionic surfactants stabilise but cationic surfactants floculate the bentonite dispersions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11118
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Reoloji tr_TR
dc.subject bentonit tr_TR
dc.subject kolloidal dispersiyonlar tr_TR
dc.subject zeta potansiyeli tr_TR
dc.subject amonyum loril sülfat tr_TR
dc.subject distearil dimetil amonyum klorür tr_TR
dc.subject Rheology, bentonite, colloidal dispersions, zeta potential, ammonium lauryl sulfate, distearil dimetil ammonium chloride. en_US
dc.title Bentonit-su Sistemlerinin Reolojik Ve Elektrokinetik Özellikleri Üzerine Yüzey Aktif Maddelerin Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Influence Of Surfactants On The Rheologıcal And Electrokınetıc Propertıes Of Bentonıte-water Systems en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
514.pdf
Boyut:
2.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama