Türk pamuğunun bölgesel olarak incelenmesi ve bunlardan üretilen iplik özellikleri üzerindeki etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Göktepe, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Teknolojinin gelişimiyle birlikte işletmelerde de kaliteli üretim yapma zorunluluğu her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Özellikle Tekstil, ülkemiz açısından da düşünülecek olursa, bu açıdan son derece önemli bir konumda bulunmaktadır. Bunun nedeni özellikle ihracat kapasitesinin önemli bir bölümünün Tekstil mamulleri tarafından oluşturulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında Tekstil Mamulünün istenilen özelliklerini en ucuz ve tam olarak karşılayabilecek üretimin optimum çözümü verdiği görülmektedir. Bu bakımdan kullanılan hammaddenin de üretilecek ürünün özellikleri bakımından öneminin büyüklüğü dikkat çekmektedir. Tekstil sektöründe pamuğun yeri hayli önemlidir. Pamuk lifinin özellikleri ile bundan elde edilen ipliğin kalitesi arasındaki ilişki, üretimin yapıldığı işletme açısından son derece önemlidir. Yapılmış olan bu çalışmada temel hedef Türk pamuğunun kalite açısından durumunu incelemek ve bundan üretilen iplik üzerinde ne derece tesir ettiğini tesbit etmektir. Çalışmada üç farklı açıdan sonuçlara yaklaşılmıştır: îlki sadece lif özellikleri gözönünde bulundurularak yapılan değerlendirme; ikincisi sadece iplik özellikleri gözönünde bulundurularak yapılan değerlendirme ve sonuncusu da iplik ve lif özelliklerini birlikte gözönünde bulundurarak yapılan değerlendirme... Bu üç farklı bakış açısından çıkan en önemli sonuç, iplikhanede kullanılan pamuk lifinin herbir özelliğinin iplik özellikleri üzerinde etkisinin olduğudur. Denilebilir ki makina parkının teknolojisi ne olursa olsun, lif özellikleri, yetersiz seviyede değerlere sahipse elde edilecek olan iplik kalitesi de yetersiz olacaktır. Bu da kullanım açısından yetersiz sonuçlara sebep olarak üreticinin durumunu da etkileyebilecektir.
Teknolojinin gelişimiyle birlikte işletmelerde de kaliteli üretim yapma zorunluluğu her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Özellikle Tekstil, ülkemiz açısından da düşünülecek olursa, bu açıdan son derece önemli bir konumda bulunmaktadır. Bunun nedeni özellikle ihracat kapasitesinin önemli bir bölümünün Tekstil mamulleri tarafından oluşturulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında Tekstil Mamulünün istenilen özelliklerini en ucuz ve tam olarak karşılayabilecek üretimin optimum çözümü verdiği görülmektedir. Bu bakımdan kullanılan hammaddenin de üretilecek ürünün özellikleri bakımından öneminin büyüklüğü dikkat çekmektedir. Tekstil sektöründe pamuğun yeri hayli önemlidir. Pamuk lifinin özellikleri ile bundan elde edilen ipliğin kalitesi arasındaki ilişki, üretimin yapıldığı işletme açısından son derece önemlidir. Yapılmış olan bu çalışmada temel hedef Türk pamuğunun kalite açısından durumunu incelemek ve bundan üretilen iplik üzerinde ne derece tesir ettiğini tesbit etmektir. Çalışmada üç farklı açıdan sonuçlara yaklaşılmıştır: îlki sadece lif özellikleri gözönünde bulundurularak yapılan değerlendirme; ikincisi sadece iplik özellikleri gözönünde bulundurularak yapılan değerlendirme ve sonuncusu da iplik ve lif özelliklerini birlikte gözönünde bulundurarak yapılan değerlendirme... Bu üç farklı bakış açısından çıkan en önemli sonuç, iplikhanede kullanılan pamuk lifinin herbir özelliğinin iplik özellikleri üzerinde etkisinin olduğudur. Denilebilir ki makina parkının teknolojisi ne olursa olsun, lif özellikleri, yetersiz seviyede değerlere sahipse elde edilecek olan iplik kalitesi de yetersiz olacaktır. Bu da kullanım açısından yetersiz sonuçlara sebep olarak üreticinin durumunu da etkileyebilecektir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
Anahtar kelimeler
pamuk, ring iplikçiliği, iplik kalitesi, cotton, ring spinning, yarn quality
Alıntı