Türkiye’ deki İllerde Alışveriş Merkezi Geliştirmek Amacıyla Ticari Potansiyelin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Dökmeci, Vedia tr_TR
dc.contributor.author Körpınar, Ayda tr_TR
dc.contributor.authorID 424724 tr_TR
dc.contributor.department Şehir ve Bölge Planlama tr_TR
dc.contributor.department Urban and Regional Planning en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:35:55Z
dc.date.available 2015-10-19T12:35:55Z
dc.date.issued 2012-06-04 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Çalışmanın amacı, Türkiye’de alışveriş merkezi bulunmayan illerdeki ticari potansiyelin belirlenmesi ve en yüksek değere sahip olan 3 ilde, yapılması önerilen alışveriş merkezi yatırımının ilçe bazında saptanmasıdır. Çalışma verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi bölümlerini kapsamaktadır. Regresyon analizi yardımıyla, gıda içecek harcamaları, gıda dışı perakende harcamaları ve bu 2 verinin toplamından oluşan perakende harcama verileri üzerinde etkili olan sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Satınalma gücü, 30 yaş altı nüfus ve istihdam oranı verileri en etkili faktörler olarak elde edilmiştir. Bu verilerin en yüksek olduğu 3 il saptanmıştır. Çekim modeli kullanılarak, belirlenen 3 ilde hangi ilçelerde alışveriş merkezi yatırımı yapılmasının en fazla fayda sağlayacağı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarının, ulusal ve uluslararası alışveriş merkezi geliştirici ve yatırımcılarının doğru yatırım kararı verebilmesinde ve yerel yönetimlerin şehrin ticari yapısını sağlıklı verilere dayanarak şekillendirmesinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to evaluate the retail potential of the cities of Turkey that do not have a shopping center, identifying the best three potent city alternatives, deciding the best town to develop and invest a shopping center around these alternatives. The research involves gathering data, carrying out analysis and evaluating the results. With the help of regression analysis, variables such as social, economical and demographical affecting the food beverage expenditures, non-food expenditures and retail expenditures consist of food beverage and non-food expenditures were determined. Variables such as “purchasing power”, “population under age 30” and “employement rate” are found to be the most effective factors for the identification of the retail potential of the cities. Three cities that have the highest value of these factors were determined. Gravity Model is used in order to identify the towns in three cities that shopping center investment would be most beneficial. The results of the study will guide to both national and international shopping center developers and investors making their investment decision accurate and local administrations will benefit from these results to develop a sustainable commercial environment on the basis of these reliable data. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9738
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ticari Potansiyel tr_TR
dc.subject Alışveriş Merkezi tr_TR
dc.subject Regresyon Analizi tr_TR
dc.subject Çekim Modeli tr_TR
dc.subject Retail Potential en_US
dc.subject Shopping Center en_US
dc.subject Regression Analysis en_US
dc.subject Gravity Model en_US
dc.title Türkiye’ deki İllerde Alışveriş Merkezi Geliştirmek Amacıyla Ticari Potansiyelin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Identifying The Retail Potential Of Cities In Turkey In Order To Develop Shopping Center en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12407.pdf
Boyut:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama