4734 sayılı kamu ihale kanunu'nun uygulanmasında karşılaşılan sorunlar için çözüm önerileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Budak, Olgun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünyadaki globalleşme hareketlerinin sonucu olarak ülkemize yatırım yapan uluslararası sermaye ve ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üye olma yolundaki entegrasyon çabaları dolayısıyla, reform niteliğinde değişiklikler getirmesi beklenen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada yazar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun eksikleri, tereddüt yaratan hükümleri ve uygulama aşamasında oluşan problemleri ortaya koyarak, bu sorunların çözümleri için önerilerde bulunmuş; ayrıca Kamu İhale Kurumu ve kuruma yapılan şikayetleri incelemiş ve bu kanun kapsamında ihalelere katılan kurum ve yüklenicilerle, kanun hakkında bir anket çalışmasında bulunmuştur.
Expected some changes which was described as reform, The Public Procurement Law numbered 4734 and The Public Adjudication Agreements Law numbered 4735 are prepared and made in force from 01.01.2003; because of our country’s entegration effort to member of European Union and the result of globalization, international capital movements invest to Turkey. In this study, while emphasizing on lacks of a Public Procurement Law numbered 4734 with its all application problems, hesitating topics and solution suggestions, the writer also search organization of Kamu İhale Kurumu and the complaints which was done by contractors to them. Besides, the pool about this law was done by public institution and contractor who joins public procurements. As a result of these works, the writer proposed some changes to make better this law.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Kurumu, Şikayetler, Public Procurement Law, Public Procurement Foundation, Complaints, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Kurumu, Şikayetler, Public Procurement Law, Public Procurement Foundation, Complaints
Alıntı