Benzen/siklohekzan Ve Toluen/alkan Karışımlarının Pervaporasyon İle Ayırılması

dc.contributor.advisor Tülbentçi, Sema tr_TR
dc.contributor.author Yıldırım, Ahmet Esat tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T17:03:19Z
dc.date.available 2015-12-08T17:03:19Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, benzen/siklohekzan, toluen/alkan karışımları pervaporasyon sistemi kullanılarak ayırılmıştır. Alkanlar dekan, dodekan, tetradekan ve hakzadekandır. Benzen/siklohekzan karışımının ayırılması için poli(eter-blok-amid) (pebax) polivinilklorür (PVC) ve poli(vinilklorür-ko-vinilasetat) ile polivinilklorürün harmanları kullanılmıştır. Besleme bileşiminin ve sıcaklığın sorpsiyon ve pervaporayon üzerine etkisi belirlenmiştir. Membran kalınlığının ve membran içindeki vinilasetet miktarının etkisi gözlenmiştir. Tüm membranlar tercihli olarak benzeni geçirmiştir. Toluen/alkan karışımlarının ayırılması için Pebax poli(eter-blok-amid) polimerlerinden hazırlanan membranlar kullanılmıştır. Besleme bileşiminin, beslemede bulunan alkanın ve çalışma sıcaklığının sorpsiyon ve pervaporasyon üzerine etkisi incelenmiştir. Pebax’dan hazırlanan membranların tercihli olarak tolueni geçirdiği tespit edilmiştir. Geçen akım tarafı basıncının ve çalışma sıcaklığında geçen maddelerin buhar basınçlarının ayırmada etkili olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, benzene/cyclohexane and toluene/alkane mixtures were separated by using pervaporation system. The alkanes are decane, dodocane, tetradecane and hexadecane. For the separation of benzene/cyclohexane mixtures, poly(ether-block-amide) (Pebax), Polyvinylchloride (PVC) and blends of poly(vinylchloride-co-vinylacetate) with PVC were used. Effects of composition of feed mixture and temperature on sorption and pervaporation characteristics were determined. The effects of membrane thickness and vinylacetate content in the membrane were observed. All of the membranes permeated benzene preferentially. For the separation of toluene/alkane mixtures, Pebax (Poly ether-block – amide) polymers were used. Effects of composition of feed mixture, type of the alkane in the mixture and operation temperature on sorption and pervaporation characteristics were examined. The Pebax membranes permeated toluene preferentially. It was observed that the vapor pressure of the permeating component at operation temperature and the permeate side pressure was effective on separation. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11197
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Pervaporasyon tr_TR
dc.subject Benzen tr_TR
dc.subject Siklohekzan tr_TR
dc.subject Poli(eter-blok-amid) tr_TR
dc.subject Polivinilklorür tr_TR
dc.subject Harmanlama tr_TR
dc.subject Pervaporation en_US
dc.subject Benzene en_US
dc.subject Cyclohexane en_US
dc.subject Poly(ether-block-amide) en_US
dc.subject Polyvinylchloride en_US
dc.subject Blending en_US
dc.title Benzen/siklohekzan Ve Toluen/alkan Karışımlarının Pervaporasyon İle Ayırılması tr_TR
dc.title.alternative Separation Of Benzene/cyclohexane And Toluene/alkane Mixtures By Pervaporation en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
425.pdf
Boyut:
5.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama