Betonarme Taşıyıcı Bir Sistemin Deprem Güvenliğinin Değişik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Celep, Zekai tr_TR
dc.contributor.author Aydın, Deniz Hakan tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-11-07 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:25Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:25Z
dc.date.issued 2008-11-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Sunulan bu tez çalışmasında, betonarme bir yapının deprem güvenliğinin doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle belirlenerek karsılaştırılması yapılmıştır. Birinci bölüm konuya giriş ve konuyla ilgili genel bilgileri içermektedir. İkinci bölümde, yapı sistemlerinin doğrusal olmama nedenleri anlatılmış ve ilgili analiz yöntemleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, mevcut yapıların deprem güvenlikleri, deprem performanslarının belirlenmesi ve performansa dayalı tasarım ve değerlendirme kavramları açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, yapıların güçlendirilmesi ve güçlendirme türleri anlatılmıştır. Beşinci bölümde ise, deprem performansının belirlenmesi amacıyla iki katlı düzlem bir çerçeve örneği yapılmıştır. Altı ve yedinci bölümlerde işyeri olarak kullanılan beş katlı bir yapının SAP2000 programı kullanılarak 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nin öngördüğü şekilde doğrusal ve doğrusal olmayan analizleri yapılmıştır. Doğrusal analizler; eşdeğer deprem yükü yöntemiyle, modal birleştirme yöntemiyle, doğrusal olmayan analiz ise artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemiyle, mod birleştirme yöntemiyle ve zaman tanım alanı yöntemleriyle yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, söz konusu yöntemlerin sonuçlarının karsılaştırılması yapılarak yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In the present study, seismic safety of an reinforced concrete structure by using lineer and nonlineer methods is determined and compared. The first chapter consists of an introduction to the problem and gives general information about subject. In the second chapter assumptions related to nonlinear analysis of structures are explained detaily. The methods used for the nonlinear analysis are defined. In the third chapter devoted to the seismic performance evaluations of existing structures as well as the performance based design of structures. The fourth chapter is consist of strengthening method of the structure by adding of new structural elements. In the fifth chapter, a two-story concrete frame example by doing different ways is given to determining of the seismic performance of structures. In the sixth and the seventh chapter, a five-story structure which is using a business building , lineer and non lineer analysis are determined by using 2007 Turkish Eartquake Code with by a computer programme SAP2000. The lineer analysis is done by the ways of equivalance quake load and modal method, nonlineer analysis is done by pushover method, modal method and time history metod . At the and of the study covers the results achieved in this study by comparing the examples. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6776
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Doğrusal Performans Analiz tr_TR
dc.subject Doğrusal Olmayan Performans Analizi tr_TR
dc.subject Statik İtme Yöntemi tr_TR
dc.subject Zaman Tanım Alanı Yöntemi tr_TR
dc.subject Mod Birleştirme Yöntemi tr_TR
dc.subject Lineer Analysis en_US
dc.subject Non-Lineer Analysis en_US
dc.subject Performance Evaluation en_US
dc.subject Pushover Method en_US
dc.subject Time History Method en_US
dc.title Betonarme Taşıyıcı Bir Sistemin Deprem Güvenliğinin Değişik Yöntemlerle Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Earthquake Safety Analysis Of The Reinforced Concrete Structure By Using Different Methods en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8955.pdf
Boyut:
3.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama