Pıd Parametrelerinin Bulanık Mantık İle Özayarlanması Ve Doğrusal Olmayan Kontrolörler İle Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gürbüz, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bulanık mantık kontrol sistemlerindeki denetleyicilerin ayarlanmasında kullanılmıştır. Bu amaçla uygulanan birçok bulanık kontrol metodu vardır. Öncelikle PID parametrelerinin ayarlama metodlarından Ziegler-Nichols, Cohen –Coon and IMC metodlarını, daha sonra bu metodlar ile ayarlanmış denetleyicilerin performansını arttırmaya yönelik kullanılan bulanık ayarlama metodlarından ;arttırımlı bulanık uzman PID denetleyicisi, ayarlama noktasının bulanık ayarlanması, bulanık kazanç ayarlama ve tek parametrenin bulanık ayarlanması metodları açıklanacaktır. Ayrıca doğrusal olmayan PID denetleyiciler ele alınmıştır. Doğrusal olmayan PID denetleyicilerinin araştırılmasının nedeni, bulanık sistemlerin doğrusal olmayan bir yapıya sahip olmasıdır. Farklı sistemler için araştırılan metodların MATLAB/SIMULINK ortamında simülasyonları yapılmış ve karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.
In this study, fuzzy systems are used to control the process, especially, auto tuning the current PID controller. There are a lot of methods for this purpose. Some of these methods are introduced. Fuzzy tuning PID methods which are incremental fuzzy expert control, fuzzy gain scheduling, set-point weighting, fuzzy self tuning of a single parameter and two types of nonlinear PID controllers are introduced. The reason why nonlinear PID methods investigation is fuzzy controller is a kind of nonlinear controllers. Therefore it is needed to include nonlinear PID controllers and compare. Simulation results are obtained using SIMULINK and evaluated for different types of systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Bulanık Mantık, Özayarlama, Doğrusal olmayan kontrolörler, Fuzzy Logic Controllers, Self-tuning, Nonlinear Controllers
Alıntı