Eskimiş Betonarme Yapılarda Yıkımın Planlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Abanuz, Filiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, eskimiş betonarme yapılarda yıkım ve planlaması ele alınmış, ülkemizdeki mevcut yıkım sistemine göre örnek bir yıkım planlama modeli geliştirilmiştir. Yapıların sağlıklı bir geri kazanım ve yeniden kullanımı için belirli ölçülerde ve kontrollü bir biçimde yıkılmasını içeren bu örnek planlama modeli ile, ülkemizde yıkım uygulamalarının eksik yönleri ortaya konularak planlı yıkım konusunun acilen gündeme alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Yıkımın başlı başına bir iş ve işlemler dizini olduğu ve başarıyla tamamlanabilmesinin birçok önemli faktöre bağlı olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, geliştirilen yıkım modelinin gelecekte yapılacak yıkım uygulamalarına bir örnek teşkil etmesi beklenmektedir.
In this study, deconstruction and designing is studied and as an example, a deconstruction planning model is developed according to the existing deconstruction system of Turkey. With this example planning model, which emphasizes that the deconstruction should be performed in determined amounts and should be controlled, the lack of applications of Turkey and the urgency of its improvement is being discussed for a healthy recycling and reusing. As a result, it has been found out that deconstruction is a hard work on its own with a process with different stages and many factors determine its success. The results are comprised with literature works and it is expected that the developed deconstruction model will serve as an example to the future deconstruction applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Seçici yıkım, yıkımın planlanması, geri kazanım ve yeniden kullanım, Deconstruction, design for deconstruction, recycling and reuse
Alıntı