Bina Cephe Oluşumu Ve Bina Ekonomisi Açısından Güneş Kontrol Sistemlerinin İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Timoçin, A. Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Güneş kontrolü binalarda konfor koşullarının oluşması ve enerji tüketimi üzerinde tasarruf sağlanmasında en önemli mimari unsurlardan biridir. Güneş kontrol sistemleri, iç ve dış gölgeleme önlemleri olarak düşünüldüğünde, doğru çözümün “güneşi binaya gelmeden kesmek” olması sebebiyle dış gölgeleme araçlarının bina cephe oluşumundaki rolü ile bina ekonomisi üzerindeki etkileri araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Mimarların yapı kabuğu tasarımlarında güneş kontrolü etkenini gözönünde bulundurarak gölgeleme araçlarını yapı kabuğunun bir parçası olarak düşünmeleri gerekliliği, tüm dünyada her geçen gün daha çok önem kazanan enerji kaynaklarının doğru kullanılması ve enerji tasarrufunun kaçınılmaz hale gelmesi ile birleşince mimarların çözümü yapı kabuğunda aramaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, öncelikle güneşin yörüngesel hareketi ve güneş açılarının tanıtılmasıyla başlayan bu çalışma, gölgeleme araçlarının yapı kabuğu oluşumundaki etkilerini irdelemiş, bu gölgeleme araçlarının bina ekonomisine olan tasarruf faktörünü somut verilerle tanıtarak, aynı zamanda konunun daha iyi anlaşılabilmesi için dünya genelinde yapı kabuklarında güneş kontrolü uygulanmış bazı binalardan seçilen örnekler ele alınarak çalışma pekiştirilmeye çalışılmış ve tezden elde edilen sonuçlar irdelenerek çalışma tamamlanmıştır
Solar control is one of the most important architectural factors for formation of comport conditions in the buildings and assuring saving on energy power consumption. When solar control systems are considered as exterior and interior shading measures due the reason of “cutting off sun before coming into building” being right and correct solution it has formed subject of searching for role in formation of building front and effects and impact on building economy. It is necessary that architects should take into consideration sun control effect in their building shell designs and shading means as a part of building shell and when right and correct use of energy resources gaining more importance every passing day in the world and combining this with energy saving becoming unavoidable condition, so that architects should seek for solution in building shell. In this sense first of all this study has started with description of orbital movement of sun and angles of sun, and scrutinised and examined effects of shading means on formation of building shell and describing with concrete and sound data, saving factor of these shading means on building economy and at the same time in order to get subject better understood, some samples selected from some buildings of which building shells are applied with sun control over all own the world have been dealt and so study has been tried to be supported and reinforced and consequently results obtained from thesis have been examined and so study has been completed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Güneş kontrolü, Bina cephe oluşumu, Bina ekonomisi, Solar control, Building front formation, Building economy
Alıntı