Kıyı Alanlarının Ve Kıyı Alanlarındaki Endüstri Alanlarının Kültür Ve Eğitim Odaklı Dönüşümü : Haliç Kıyı Alanı Örneği

dc.contributor.advisor Berköz, Lale tr_TR
dc.contributor.author Gören, Berfu Güley tr_TR
dc.contributor.authorID 404685 tr_TR
dc.contributor.department Şehir Planlama tr_TR
dc.contributor.department Urban Planning en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-09T12:16:37Z
dc.date.available 2015-06-09T12:16:37Z
dc.date.issued 2013-01-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kentsel dönüşüm ve kıyı alanlarında dönüşüm uygulama örnekleriyle birlikte incelenmiştir. Çalışma alanı olarak seçilen Haliç kıyı alanlarının tarihsel geçmişi, potansiyelleri, geçmişten bugüne yapılmış olan planlı ve plansız müdahaleler, endüstri miraslarının dönüşümü incelenmiştir. Bu planlarla Haliç kıyı alanlarına verilen fonksiyonlar ve Haliç kimliğine etkileri incelenmiştir. Haliç kıyı alanlarındaki fonksiyonların geçmişten günümüze kadar olan değişimi gösterilmiştir. Endüstri miraslarının tarihsel kimlikleri oluşturulmuş ve geçmişten günümüze kadar olan işlevleri ortaya konmuştur. Çalışma kapsamında yurtdışındaki kıyı alanlarında gerçekleştirilen dönüşüm projeleri ile Haliç kıyılarında gerçekleştirilmiş olan noktasal dönüşüm projelerin ortak noktaları ve farkları belirlenmiştir. Haliç kıyılarında gerçekleştirilen noktasal dönüşüm projeleri, özellikle 2000’li yıllarda endüstri miraslarının kültür ve eğitim odaklı dönüşüm hızlanmıştır. Böylece Haliç kıyıları, eski rekreatif ve kültürel kimliğine yeniden kavuşmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, urban regeneration and the coastal areas of urban regeneration are examined with examples of the application. The historical backgorund, potentials, past to present the planned and unplanned interventions have been made, investigated the transformation of industrial heritage of the coastal areas of the Golden Horn which is selected as study area examined. With these plans the identity of the functions and effects on the coastal areas of the Golden Horn are examined. The change in the past to the present functions of the coastal areas of the Golden Horn has shown in the study. Historical identity of industrial heritage has been created to present functions in the past have been revealed. Regeneration projects in coastal areas of study abroad and the point conversion projects on the Golden Horn has been performed with the common points and differences were determined. Point conversion projects in the coasts of the Golden Horn, especially in the 2000s accelerated on industrial heritage of culture and education-oriented transformation. Thus, the coasts of the Golden Horn, re-meeting with recreation and cultural identity. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4547
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject kıyı planlaması tr_TR
dc.subject kıyı alanları tr_TR
dc.subject Haliç tr_TR
dc.subject coast planning en_US
dc.subject coastal areas en_US
dc.subject Golden Horn en_US
dc.title Kıyı Alanlarının Ve Kıyı Alanlarındaki Endüstri Alanlarının Kültür Ve Eğitim Odaklı Dönüşümü : Haliç Kıyı Alanı Örneği tr_TR
dc.title.alternative Culture And Education Oriented Regeneration Of Industrial Areas And Coastal Areas: The Case Of Coastal Areas Of Golden Horn en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
11718.pdf
Boyut:
191.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama