Çarter Sözleşmelerinin Yeni Ttk Açısından Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Ilgın, Sezer tr_TR
dc.contributor.author Yalçın, Ender tr_TR
dc.contributor.authorID 10031039 tr_TR
dc.contributor.department Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Maritime Transportation and Mangement Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-03-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-03T13:38:34Z
dc.date.available 2015-09-03T13:38:34Z
dc.date.issued 2014-03-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Çarter sözleşmelerinin hukuken değerlendirilmesi hususunda, farklı sistemler mevcuttur. Bu hukuk sistemleri içerisinde en önemlileri, Anglo Sakson, Alman ve Fransız sistemleridir. Bahsi geçen ulusal hukuk sistemlerinin yanı sıra konuya ilişkin uluslararası sözleşmeler de ayrıca önem arz etmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nda deniz ticareti sözleşmelerine ilişkin yeni hükümler sevkedilmiş ve Yeni Türk Ticaret Kanunu, çarter sözleşmelerinin değerlendirilmesinde biraz daha farklı bir yaklaşım sergilemektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda deniz ticaret sözleşmeleri üç başlık altında incelenmiştir, bunlar ismen; gemi kira sözleşmeleri, zaman çarteri sözleşmesi ve navlun sözleşmesidir. Bu çalışmanın amacı, çarter sözleşmeleri açısından Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla getirilen değişiklikleri ifade etmek ve çarter sözleşmeleriyle ilgili Eski Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemeler nezdinde karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmak olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract In the legal assessment of charter contracts, there are different judicial systems. The most importants within these judicial systems are Anglo-Saxon, German, French and Dutch. In respect of assessment of charter contract, related international conventions also have importance as well as mentioned national judicial systems. In new Turkish Commercial Code, come into force in 01.07.2012, is to be transfered new decrees and new Turkish Commercial Code has been showing different approaching for assessment of charter contracts. Maritime trade contracts are examined in three sub-title in new Turkish Commercial Code. These are called as ship hire contracts, time charter contracts, contracts of affreightment. The objective of this study is to express innovations coming with new Turkish Commercial Code in terms of charter contracts and is to benchmark in the eye of legislation taking place in previous Turkish Commercial Code related with charter contracts and give general information about mentioned factors. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9069
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çarter sözleşmeleri tr_TR
dc.subject Türk Ticaret Kanunu tr_TR
dc.subject Yeni Türk Ticaret Kanunu. tr_TR
dc.subject Charter contracts en_US
dc.subject Turkish Commercial Code en_US
dc.subject New Turkish Commercial Code. en_US
dc.title Çarter Sözleşmelerinin Yeni Ttk Açısından Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Assesment Of Charter Contracts In Terms Of New Turkish Commercial Code en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14437.pdf
Boyut:
771.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama