Yeni Tetrapirol Türevlerinin Sentezi

dc.contributor.advisor Gül, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Sungur, Behice Şebnem tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:14:40Z
dc.date.available 2015-07-13T10:14:40Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, yeni bir düzlemsel bis(tetrapirol) türevi sentezlenmek istenmiştir. Bu yapıya ulaşmak için öncelikle ditiyomaleonitril disodyum tuzunun p,p?-dibromoksilen ile reaksiyonu sonucu siklofan yapı elde edilmiştir. Bu amaçla siklotetramerizasyon aşamasında İlkin model bileşik olarak tasarlanan tetraazatribenzobis(hegziltiyo) porfirin bileşiği sentezlenmiştir. Stokiyometrik oranlarda alındıkları takdirde 6 farklı izomer oluşumuna sebep olduğu için , bunu önlemek üzere bis(hegziltiyo)maleonitril ile ftalonitril 1:25 oranında reaksiyona sokulmuştur. Siklofan köprülü iki ftalosiyanin ünitesinden oluşan yapı için tetrasiyano siklofan ile ftalonitril 1:25 oranında reaksiyona sokulmuş dolayısıyla oligomer oluşumu engellenmiş ve hedeflenen 6:1;Pc:PA dimerik yapı elde edilmiştir. Model bileşikte UV/görünür bölge spektrumunda simetri D2h’tan C2v’ye düştüğü için Q bandında yarılma gözlenmiştir. Dimerik yapıda da simetride yine belli bir düşme olduğu için Q bandında yarılma görülmüştür. Bu yarılmalar yapının asimetrik olduğunu göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the synthesis of a new bis(tetrapyrol) derivative has been accomplished.First of all , dithiomaleonitrile disodium salt has been reacted with p,p?-dibromoxylene yielding the cyclophane structure.During the cyclomerization of two different o-dinitrile derivatives if the reactants are taken in stochiometric ratios, six different isomers are formed. So in order to prevent this , bis(hexylthio)maleonitrile and phthalonitrile have been taken 1:25 ratio. So the model compound tetraazatribenzobis(hexylthio)porphyrine has been synthesized. For the cyclophane bridged binuclear compound, tetracyano cyclophane and phthalonitrile hava been reacted in 1:25 ratios in the presence of magnesium butanolate in order to prevent oligomer formation. In UV/VIS spectrum of the model compound because the symmetry decreases from D2h to C2v Q band splitts. In the dinuclear structure also Q band splits proving the asymmetric structure as expected. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7315
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Porfirazin tr_TR
dc.subject Porfirin tr_TR
dc.subject Ftalosiyanin tr_TR
dc.subject Siklofan yapı tr_TR
dc.subject Ftalonitril tr_TR
dc.subject Porphyrin en_US
dc.subject Phthalocyanine en_US
dc.subject Cyclophane structure en_US
dc.subject Phthalonitrile en_US
dc.title Yeni Tetrapirol Türevlerinin Sentezi tr_TR
dc.title.alternative The Synthesis Of New Tetrapyrol Derivatives en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
372.pdf
Boyut:
2.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama