Betonarme Perdelerde Kesme Kuvveti Dinamik Büyütme Katsayısının Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi İle İncelenmesi

dc.contributor.advisor Darılmaz, Kutlu tr_TR
dc.contributor.author Boza, Berna Selin tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-10-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:27:13Z
dc.date.available 2015-07-03T11:27:13Z
dc.date.issued 2010-10-12 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada DBYBHY 2007’de süneklik düzeyi yüksek perdelerin tasarım kesme kuvvetlerinin belirlenmesinde kullanılan βv katsayısı, 50 katlı perde+çerçeve sistemden oluşan bir yapı (R=7,I=1) gözönüne alınarak incelenmiştir. Söz konusu betonarme sistem kuvvet bazlı yöntemlerden biri olan Mod Birleştirme Yöntemi kullanılarak boyutlandırılmıştır. Daha sonra boyutlandırılan sistemin perdeleri ayrı bir sistem olarak modellenmiş ve yönetmelik ivme spekrumu ile uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilen 20 deprem verisi kullanılarak Zaman Tanım Alanında doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan analizleri yapılmıştır. Elde edilen perde taban kesme kuvvetleri, pekleşmeyi gözönüne alan moment kapasitesi, düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan momentler ve kesme kuvvetleri kullanılarak her kat için βv dinamik kesme kuvveti büyütme katsayısı bulunmuş ve sonuçlar mevcut yönetmeliklerdeki değerler ile karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the factor βv which is used to calculate the design shear forces of the walls of high ductility level, is determined by examining on a 50 storey building composed of structural walls and frames. The element of this structural system is dimansioned by using Mode Superposition Method. After this step, the structural walls of system are modeled as a separate system and then linearly elastic and nonlinearly elastic analyses are executed in the Time History Method by using 20 different seismic loads scaled compatibly with code based spectrum is given. Shear force amplification factor (βv) is determined for each level by using moment and shear forces which is efected by base shear forces, vertical loads and seismic loads. The results of βv have been compared with the values at existing regulations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6562
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dinamik Büyütme Katsayısı tr_TR
dc.subject Zaman Tanım Alanında Hesap tr_TR
dc.subject Shear force amplification factor en_US
dc.subject Shear force en_US
dc.subject Nonlinear Time History en_US
dc.title Betonarme Perdelerde Kesme Kuvveti Dinamik Büyütme Katsayısının Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi İle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Assesment Of Dynamic Shear Force Amplification Factor In Cantilever Wall Systems By Using Nonlinear Time History Analyses Method en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11043.pdf
Boyut:
2.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama