Geri Dönüştürülmüş Pet Lifi-alçı Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Erdem, Seda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez çalışmasında, geri dönüştürülmüş polietilen teraftalat (PET) lifleriyle güçlendirilmiş alçı kompozitlerin üretilebilirliği ve alçı kompozitlerin mekanik, fiziksel özellikleri ile taramalı elektron mikroskobuyla içyapısı incelenmiştir. Tez iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda literatür araştırması yapılmış, ikinci kısımda is deneysel çalışmalar açıklanıp, irdelenmiştir. Deneysel bölüm; ön deneyler ve asıl deneyleri içermekte olup, ön deneyler kapsamında alçının ve PET lifinin özellikleri incelenmiş, asıl deneyler kapsamında; üretilecek kompozitin, su/alçı oranı, lif hacim oranları, kritik lif boyu ve katkı olarak kullanılacak aderans arttırıcı miktarı belirlenmiştir. Farklı hacim oranlarında, farklı çaplarda geri dönüştürülmüş PET lifleriyle güçlendirilmiş alçının mekanik dayanımı kapsamında, eğilme ve basınç dayanımları incelenmiş ve kompozitlerin mekanik dayanımının, lifsiz alçının mekanik dayanımından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca alçı-rPET lifi kompozitlerin tokluk değerinin, lifsiz alçının tokluk değerinden daha yüksek olduğu bulunmuş, lif katkısıyla birlikte alçının kırılganlığında kayda değer azalma olduğu gözlenmiştir.
In thesis study, producibility of gypsum composites reinforced with recycled polyethylene terephthalate (abbreviated as PET) was analyzed. The mechanical and physical properties and microstructures of composites were investigated. Thesis consists of two sections; the literature search and experimental part. The properties, the production and the classification of composites, gypsum and fibers were described in the first part. In the second part the results of pre-experiments such as critical fiber length, water/gypsum proportion, the proportion of fiber volume in composites and the adhesion were analyzed in İstanbul Technical Laboratory. In the experimental part, the rPET fibers-gypsum composites’ with adhesion admixtures physical and mechanical properties were investigated. In conclusion it was revealed that the toughness, the bending and the compressive strength of composites were increased compared with neat gypsum.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
kompozit, lif, geri dönüştürülmüş PET, alçı, composites, fiber, recycled PET, gypsum
Alıntı