Lazer İle Yüzey İşlemenin Bir Ağır Hizmet Dizel Motorunun Yağ Tüketimine Olan Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-05
Yazarlar
Toygar, Ahu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, özel bir ağır hizmet dizel motorunun yağ tüketiminin, gerçek zamanlı sülfür izleme yöntemi kullanılarak kütle spektormetresi aracılığıyla ölçümünü hedeflemektedir. Çalışmadaki başlıca yöntem, farklı honlama özelliğine sahip üçlü silindir gruplarına ait egzoz gazı sülfür dioksit konsantrasyonlarını analiz ederek yağ tüketim miktarlarını belirlemektir. Bu amaçla, üç silindiri plato honlanmış ve diğer üç silindiri lazerli honlanmış olan aşırı doldurmalı ve altı silindirli bir ağır hizmet dizel motoru kullanılmıştır. Bu çalışmada, ölçüm yöntemi olarak, gerçek zamanlı yağ tüketimi ölçümü, farklı silindir gruplarının ayrı ayrı yağ tüketimi ölçümü ve hızlı ve doğru sonuçlar sağlayışı gibi avantajları doğrultusunda sülfür izleme yöntemi ölçüm yöntemi olarak tercih edilmiştir. Her iki silindir grubu için de aynı motor çalışma koşullarını sağlamak üzere, özel bir örnek toplama sitemi tasarlanmıştır. Lazerli yüzey işlemenin test motorunun yağ tüketimi üzerindeki etkileri araştırılmış ve deneysel sonuçlar, motor güç ve devir sayısına bağlı olarak hazırlanmış karşılaştırmalı grafikler aracılığıyla sunulmuştur. Ayrıca, lazerli honlama işleminden daha çok yararlanmak amacıyla en etkili yüzey işleme parametreleri belirlenerek lazerli yüzey işlemenin yağ tüketimi üzerindeki etkileri yorumlanmıştır.
This study aims to accomplish the development of a real time sulfur tracing method employing a quadrupole mass spectrometer. The analysis of sulfur dioxide concentration in the exhaust stream which provides determination the amount of lube oil consumption in two different cylinder groups having dissimilar honing pattern is the major task of the study. For this purpose, a turbo-charged heavy-duty diesel engine with six cylinders having its first three cylinders standard plateau honing pattern and last three cylinders laser honing pattern is utilized. In this study sulfur tracer method is preferred due to its advantages such as possibility of real time oil consumption, capability of measuring oil consumption of each cylinder group and enabling fast and accurate results. A sampling system is designed to measure the oil consumption of separate cylinder groups sequentially under identical operating conditions. The effects of laser surface texturing on lube oil consumption of test engine are investigated and the experimental results are presented by means of comparative graphs based on the effects of engine power and revolution. Furthermore a discussion is done about laser surface texturing effects on lube oil consumption in order to determine the most effective surface texture parameters for utilization of laser structuring.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Lazerli Honlama, Yağ Tüketimi, Kütle Spektrometresi, Laser Surface Texturing, Lube Oil Consumption, Mass Spectrometer
Alıntı