Plastik Enjeksiyon Yöntemiyle İmalatta Hataların Tespiti Ve Proses Şartlarının Optimizasyon Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Pınar, Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı plastik parçaların enjeksiyon yöntemi ile imalatında ortaya çıkabilecek hataların analiz programı yardımıyla önceden tespiti ve bir uygulama ile proses şartlarının optimizasyonu yapılarak hataların giderilmesidir. Öncelikle plastik enjeksiyon yöntemiyle imalatta kullanılan plastiklerin fiziksel, mekanik ve termal özellikleri incelenmiştir. Plastik enjeksiyon prosesi açıklanarak enjeksiyon makinasının kısımları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Enjeksiyon ile kalıplamada tasarım esasları üzerinde durularak enjeksiyon prosesi sırasında oluşabilecek hatalar ve bu hataların hangi yöntemlerle giderileceği açıklanmıştır. Uygulama olarak inşaat sektöründe kullanılan ek-muf plastik parçasının enjeksiyon analizi “Autodesk Moldflow Insight” programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek problemler belirlenmiş ve proses şartlarının optimizasyonu yapılarak bu problemlerin giderilmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak plastik parça imalatında enjeksiyon analiz programı kullanımının plastik parça hatalarını önleyerek kaliteyi ve verimliliği arttırdığı saptanmıştır.
The main subject of this thesis is to discover the potential faults that may occur while manufacturing with injection molding and also to find out an application that may solve the faults with optimizing process conditions. Firstly the physicial, mechanical and thermal structure of plastic materials that are used in plastic injection process are mentioned. Plastic injection method is explained and the main typical information about pieces of plastic injection machine are emphasized. Mainly the designing fundamentals of injection molding are discussed. The faults that may occur during the injection process are defined and the methods that can be used to solve these faults are explained. A plastic injection analysis of Y type joint that used in construction, is made by using the programme of “Autodesk Moldflow Insight”. The potential faults are determined and the methods how can the process conditions are optimized are shown. As a result, injection analysis programme which will be used in plastic part manufactring process is determined that it is a functional tool to increase the effiency and quality while fixing plastic injection faults.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Plastik, Plastik Enjeksiyon, Plastik Enjeksiyon Hataları, Plastik Enjeksiyon Analizi, Plastics, Plastic Injection, Plastic Injection Faults, Plastic Injection Analysis, Moldflow
Alıntı