Kongre Turizmi Ve Türkiye’ Deki Kongrelerde Katılımcı Beklentilerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Soysal, Ataç tr_TR
dc.contributor.author Şener, Melis Mine tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:50:04Z
dc.date.available 2015-06-18T16:50:04Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, turizm sektörünün önemli bir dinamiği olan kongre turizmi ile kongre katılımcılarının beklentilerinin belirlenmesi ve Türkiye’nin bu faaliyet alanındaki mevcut durumu incelenmiştir. Bu incelemede verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) kullanılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, konu ana hatları ile ele alınmıştır. İkinci bölümde kongreciliğin tarihinden bahsedilmiş, üçüncü bölümde kongre turizmindeki sınıflandırma ve örgütlenme yapıları irdelenmiştir. Dördüncü bölümde kongre yönetimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde Türkiye’nin kongre turizminde dünyadaki yeri incelenmiştir. Altıncı bölümde hazırlanmış olan anketin toplantılar öncesi ve sonrası katılımcı değerlendirmeleri incelenerek, Türkiye’deki toplantılarda öne çıkan ve geri planda kalan unsurların altı çizilmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise elde edilen verilerden yola çıkılarak kongre turizminin geleceği için önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, congress tourism, an important dynamic of tourism sector, defining of congress participants’ expectations and the status quo of Turkey in this sector have been analysed. In this analysis SPSS (Statistical Package for Social Services) has been used to evaluate of data. In the first part of the study, the subject has been taken up with main lines. In the second part, the history of the congressional has been mentioned, in the third part, classifying and hierarchical organizing in congress tourism have been discussed. Some information about congress management has been given in the fourth part. In the fifth part, Turkey’s place in the congress tourism of the world has been analysed. In the sixth part pre – meeting and post – meeting questionnaires’ evaluations have been analysed and then elements that are in the first rows or background in meetings in Turkey have been emphasized. In the last part, some advices for future of the congress tourism have been given by using obtained data. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5811
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kongre Turizmi tr_TR
dc.subject Katılımcı (Müşteri) beklentileri tr_TR
dc.subject SPSS. tr_TR
dc.subject Congress Tourism en_US
dc.subject Participants’ Expectations en_US
dc.subject SPSS en_US
dc.title Kongre Turizmi Ve Türkiye’ Deki Kongrelerde Katılımcı Beklentilerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Congress Tourism And Analysis Of The Participants’ Expectations In Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2652.pdf
Boyut:
1.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama