Alışveriş Mekanlarının Oluşumu / Kurgusu Üzerine Bir Değerlendirme

dc.contributor.advisor Aydınlı, Semra tr_TR
dc.contributor.author Verdil, Fatma Tuğba tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:31:12Z
dc.date.available 2015-07-01T19:31:12Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu tez, alışveriş mekanlarının günümüz koşullarında nasıl algılandığı ve deneyimlendiğini belirtmek için yazılmıştır. Tez kapsamında giriş, alışveriş olgusu, alışveriş mekanlarının oluşumu, alışveriş mekanlarında kurgu/ temsil, alışveriş mekanlarının oluşumu/ kurgu üzerinden alan çalışması, sonuçlar ve tartışma bölümleri yer almaktadır. Birinci bölüm giriş bölümünde tezin ortaya koyduğu fikir, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi belirtilmiş, konuyla ilgili literatür incelemesine de yer verilmiştir. İkinci bölüm alışveriş olgusunu açıklayıp alışveriş ve algılama, alışveriş olgusuna tarihsel bir bakış, mekansal deneyim, alışveriş ve tüketim mekanları başlıklarını içerir. Üçüncü bölüm alışveriş mekanlarının oluşumu, pazarlardan alışveriş merkezlerine ve internet alışverişine kadar inceleme yapar. Dördüncü bölüm, alışveriş mekanlarında kurgu/ temsil, postmodern kavramlar olan popüler kültür, simülakr ve fetişizm ile kamusal alan özelliklerini açıklar. Beşinci bölüm alan çalışmasında, gözlem ve anket çalışmalarına yer verilmiştir. Sonuç bölümünde tüm bölümler üzerinden değerlendirme ve tartışma yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Alışveriş olgusu, Deneyim, Mekansal Oluşum, Tüketim, Temsil Bilim Dalı Sayısal Kodu: 601.01.01 tr_TR
dc.description.abstract This thesis is written for stating how shopping spaces are perceived and experienced in usual conditions. It comprises introduction, shopping phenomenon, the spatial formation of shopping centers, spatial organisation /represantation, the case study and conclusions-discussion chapters. In introduction chapter the idea and the aim of thesis is determined in field purpose, extent and method parts and literature examinations were also made. The second chapter explains shopping phenomenon, which is considered with shopping and perception, a historical view to shopping phenomenon, spatial experience and consumption spaces. The title of the third chapter is shopping spatial formation of shopping phenomena. It includes spatial formation from market places to shopping centers and internet shopping sites. The title of the fourth chapter is about the spatial organisation / represantation of shopping centers. Through postmodern concepts like popular culture, simulacr, fetishism and the character of public space and effects were considered with shopping spaces. Fifth part is about a case study on shopping spaces formation/ organisation. The method is explained by observation and poll results. In the last chapter conclusions and discussions were evaluated over all chapters. Keywords: Shopping Phenomenon, Experience, Spatial Formation, Consumption, Represantation Science Code: 601.01.01 en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6309
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Alışveriş olgusu tr_TR
dc.subject Deneyim tr_TR
dc.subject Mekansal Oluşum tr_TR
dc.subject Tüketim tr_TR
dc.subject Temsil tr_TR
dc.subject Shopping Phenomenon en_US
dc.subject Experience en_US
dc.subject Spatial Formation en_US
dc.subject Consumption en_US
dc.subject Represantation en_US
dc.title Alışveriş Mekanlarının Oluşumu / Kurgusu Üzerine Bir Değerlendirme tr_TR
dc.title.alternative An Evaluation Of The Formation Of Shopping Spaces en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3718.pdf
Boyut:
1.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama