Türkiye’deki Tasarım Danışmanlık Firmalarının Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Teoman, Ayşe Mine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tasarım danışmanlığı firmaları endüstride faaliyet gösteren firmalara tasarım hizmetleri sunma amacıyla kurulmuştur. Türk endüstrisinde tasarıma olan talebin kademeli olarak artmaya başlaması ve tasarım eğitiminin yaygınlaşması sonucu bu alanda insan kaynaklarının gelişmesi Türkiye’de yeni kurulan tasarım danışmanlık firmalarının da çoğalmasına yol açtı. Bu tezin konusu Türkiye’de faaliyet gösteren tasarım danışmanlık firmaları ve bu firmaların kurucularıdır. Bu tez Türkiye’deki tasarım danışmanlık firmalarının organizasyonlarını ve hizmet faaliyetlerini inceleyerek tasarım danışmanlık sektörünün genel yapısını irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada temel olarak kalitatif araştırma metodu kullanılarak 14 tasarım danışmanlık firmasının sahipleriyle yüz yüze görüşmeler yapılmış, aynı zamanda firma yapısı ve faaliyetleriyle ilgili veri toplamak amacıyla bir soru formu kullanılmıştır. Türkiye’de tasarım danışmanlık işkolunun ortaya çıkışı, daha düşük bir hızla olsa da, literatürde işlenen gelişmiş pazarlardaki sektörlere paralel bir seyir izlemiştir. Öte yandan, bu alanda başta günlük iş yürütme biçimleri olmak üzere yaşanan çeşitli sıkıntı ve zorluklar Türkiye’de endüstriyel tasarımın henüz yeterince gelişmemiş olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonucunda Türkiye’de tasarım danışmanlık firmalarının çeşitli sektörlere hizmet veren küçük stüdyolar olduğu ve bu iş faaliyetinden edinilen gelirlerin henüz tatminkar seviyelerde olmadığı bulunmuştur. Ancak, önemli bir bulgu iş hacimlerinin son yıllarda katlanarak arttığı ve bu gerçeğin iş dünyasında tasarıma olan talebin artış trendine girmesinin bir habercisi olabileceğidir.
Design consultancies are established in order to offer design services to companies. As the demand for design has slowly accelerated in the Turkish industry and the supply of professionals has started to augment due to industrial design education becoming more widespread, the number of consultancies established every year has also begun to increase. The subject of this thesis is the consultancy companies in Turkey and the profiles of their founders. The thesis is conducted to examine these companies in order to understand the nature, scope and structure of the design consultancy business in Turkey. The study is primarily based on a qualitative method of interviewing owners of 14 design consultancy companies operating in three cities, accompanied by a questionnaire to capture company facts. The emergence of the consultancy sector, though at a slower pace, has been in line with the developments experienced in advanced markets as portrayed in the literature. On the other hand, the issues and problems related to this field in Turkey reflect a rather premature state. The study concludes that the business of consultancy in Turkey comprised of small size studios serving a variety of sectors, still suffer from the low consciousness and insufficient demand for industrial design in general. However, the satisfactory growth in the design consultancy companies’ business volumes in the past few years may denote an upward shift in the demand for design services in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Endstriyel Tasarım, Tasarım Danışmanlığı, Türkiye’deki Tasarım Danışmanlık Firmaları, Industrial Design, Design Consultancy, Design Consultancy Companies in Turkey
Alıntı