Öğretilebilir Liderlik Türkiye Özel Sektör Uygulaması

dc.contributor.advisor Biçer, İsmail Hakkı tr_TR
dc.contributor.author Turkeli, Serkan tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:05Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:05Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Kaynakların azalması ve nufüsün hızlı artışına paralel olarak rekabetin küresel dünyada çok fazla arttığını görmekteyiz. Bu durum etkinliğin önemini artırmaktadır. Yapılan çalışmalar ile liderliğin rekabet avantajı sağlama nedeni olarak etkinliği artırıcı etkisi üzerinde durulmuştur (Dregler, 2003). Organizasyon düzeyinde organizasyonların kendi liderlerini yetiştirmek için harcadıkları kaynakta önemli artışlar olmuştur. Liderliğin doğuştan veya sonradan kazanıldığından ziyade nasıl daha etkin liderlik eğitimi verilebileceğine yönelik tartışmalar artmıştır. Yönetimin kimi zaman rolü olarak tanımlanmış olan, kimi zaman ayrı tutulan liderlik, gelişimine destek olmak amacıyla birçok eğitim tipi oluşmuştur. Ana hatlarıyla iş üstünde ve iş dışında olmak üzere iki gruba ayrılan liderlik eğitim tiplerinden, iş dışında olanlar Türkiye’de daha fazla kullanılmaktadır. Genellikle sınıf ortamı eğitimler ile liderlik eğitimi alınmaktadır. Sınıf ortamında verilen bu eğitimler kavramsal(bilgi aktarımı) ve uygulamalı (vak’a çalışması, rol öğrenme gibi) olmak üzere iki boyutta düşünülür. Kişi ise kişisel özellikler, değerler ve davranışlar olarak üç katmanda düşünülmektedir. Türkiye yerel şartları göz önünde tutularak belirlenen liderlik unsurları bu üç katmanlı modele uyarlanarak iş dışında eğitimlerin kişiyi oluşturan bu üç katmana etkisi araştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract According to the decreasing sources and increasing population, competition increases more and more. This situation emphasizes the importance of efficiency. Literature reviews show us the “leader” is one of the important parts of competition because leader emphasizes the efficiency of corporations (Dregler, 2003). At the organizational level, organizations spend more money to improve their leaders. It does not matter whether a leader is born or made; rather the focus point is how we can train leaders to be more efficient. There are many training styles to help develop leaders. Major types of leader training can be cited as on the job training and off the job training, where in Turkey most of the development programs focus on off the job training programs. Generally this training program is formal class education. There are two types of formal class education; one of them is conceptual and the other is on application. Human can be seen as possessing three levels of characteristics; personality, values and behaviors. The aim of the thesis is defining leadership components refined by the local necessity of Turkey; this component is grouped into three layers and trying to define the effect of off the job training to these layers. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2014
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Liderlik tr_TR
dc.subject Liderlik Eğitimi tr_TR
dc.subject Kişisel Katmanlar tr_TR
dc.subject Leadership en_US
dc.subject Leadership Development en_US
dc.subject Layered Approach en_US
dc.title Öğretilebilir Liderlik Türkiye Özel Sektör Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Teachable Leadership Model And An Aplication To Turkish Private Sector en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3972.pdf
Boyut:
1.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama