Öğretilebilir Liderlik Türkiye Özel Sektör Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turkeli, Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kaynakların azalması ve nufüsün hızlı artışına paralel olarak rekabetin küresel dünyada çok fazla arttığını görmekteyiz. Bu durum etkinliğin önemini artırmaktadır. Yapılan çalışmalar ile liderliğin rekabet avantajı sağlama nedeni olarak etkinliği artırıcı etkisi üzerinde durulmuştur (Dregler, 2003). Organizasyon düzeyinde organizasyonların kendi liderlerini yetiştirmek için harcadıkları kaynakta önemli artışlar olmuştur. Liderliğin doğuştan veya sonradan kazanıldığından ziyade nasıl daha etkin liderlik eğitimi verilebileceğine yönelik tartışmalar artmıştır. Yönetimin kimi zaman rolü olarak tanımlanmış olan, kimi zaman ayrı tutulan liderlik, gelişimine destek olmak amacıyla birçok eğitim tipi oluşmuştur. Ana hatlarıyla iş üstünde ve iş dışında olmak üzere iki gruba ayrılan liderlik eğitim tiplerinden, iş dışında olanlar Türkiye’de daha fazla kullanılmaktadır. Genellikle sınıf ortamı eğitimler ile liderlik eğitimi alınmaktadır. Sınıf ortamında verilen bu eğitimler kavramsal(bilgi aktarımı) ve uygulamalı (vak’a çalışması, rol öğrenme gibi) olmak üzere iki boyutta düşünülür. Kişi ise kişisel özellikler, değerler ve davranışlar olarak üç katmanda düşünülmektedir. Türkiye yerel şartları göz önünde tutularak belirlenen liderlik unsurları bu üç katmanlı modele uyarlanarak iş dışında eğitimlerin kişiyi oluşturan bu üç katmana etkisi araştırılmıştır.
According to the decreasing sources and increasing population, competition increases more and more. This situation emphasizes the importance of efficiency. Literature reviews show us the “leader” is one of the important parts of competition because leader emphasizes the efficiency of corporations (Dregler, 2003). At the organizational level, organizations spend more money to improve their leaders. It does not matter whether a leader is born or made; rather the focus point is how we can train leaders to be more efficient. There are many training styles to help develop leaders. Major types of leader training can be cited as on the job training and off the job training, where in Turkey most of the development programs focus on off the job training programs. Generally this training program is formal class education. There are two types of formal class education; one of them is conceptual and the other is on application. Human can be seen as possessing three levels of characteristics; personality, values and behaviors. The aim of the thesis is defining leadership components refined by the local necessity of Turkey; this component is grouped into three layers and trying to define the effect of off the job training to these layers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Liderlik, Liderlik Eğitimi, Kişisel Katmanlar, Leadership, Leadership Development, Layered Approach
Alıntı