Alman inşaat (proje) yönetiminin hizmet ve uygulama standardı ile Amerikan inşaat (proje) yönetiminin hizmet ve uygulama standardının karşılaştırmalı analizi

dc.contributor.advisor Kuruoğlu, Murat tr_TR
dc.contributor.author Eker, Erdem tr_TR
dc.contributor.department Yapı İşletmesi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 29.10.2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-10T11:33:15Z
dc.date.available 2015-07-10T11:33:15Z
dc.date.issued 19.11.2008 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, iki farklı ekolü temsil eden Amerikan Proje Yönetim Standardı ile Alman Proje Yönetim Standardı karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. İlk bölümlerde ana hatlarıyla proje yönetim kavramı hakkında bilgi verilip dünyada yaygın olarak kullanılan proje yönetim sistemleri konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bu kısımlarda Amerikan Standartları daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha sonraki bölümlerde ise tezin asıl konusu olan Alman İnşaat (Proje) Yönetim Hizmet ve Uygulama Standardı detaylarıyla incelenmiştir. Türkiye’de inşaat firmaları tarafından en çok kullanılan ve bilinen Amerikan Standardıdır. Alman Proje Yönetim Standardının ise bu detayda bilinmemektedir. Bu doğrultuda Alman Proje Yönetim Standardı ile ilgili çeşitli Almanca dokümanların çevirileri her iki standardı da karşılaştırabilecek şekilde aynı tabana oturtulmuş ve incelenmiştir. Sonuç olarak, yazar her iki Proje Yönetim Standardı ile ilgili tablolar oluşturmuş ve bu tablolar üzerinden karşılaştırmalı analiz yapmıştır. Yazarın üniversitede Amerikan Standardı konusunda eğitim alması, iş hayatında ise bir Alman firmasında çalışması teorik bilgilerinin yanında pratik uygulamalarını da katmasını sağlamıştır. Bu durum tezin oluşumunda önemli katkıda bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, American Project Management Standards and German Project Standards which are representing the two different project management school are comparatively analyzed. In the study, information about the concept of the project management and explanations about commonly used project management systems in the world are given. In first stage, Amerikan Standards are worked up in details. In the remaining sections of the study, German Standards are widely dealed. Since the American School ( American Standards) is commonly well known in our country and there are many comprehensive studies done about this topic, European School (German Standards) is emphasized while the two schools are being compared. Because of the reason that European School is unfamiliar in our country, it is dealed in details. Various documents about the German Project Standards are translated in order to let the two standards be compared on the same basis. As conclusion, the author formed the tables of the Project Management Systematic and made comments through these tables. Since the author is working with German companies in the sector although he’s been educated by the American School, he’s able to make practical viewpoints as well as the theoretical ones. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7256
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Proje Yönetimi tr_TR
dc.subject Project Management en_US
dc.subject Alman Proje Yönetim Standardı tr_TR
dc.subject Amerikan Proje Yönetim Standardı tr_TR
dc.subject German Project Management Standard en_US
dc.subject American Project Management Standard en_US
dc.title Alman inşaat (proje) yönetiminin hizmet ve uygulama standardı ile Amerikan inşaat (proje) yönetiminin hizmet ve uygulama standardının karşılaştırmalı analizi tr_TR
dc.title.alternative A comparative analysis of the german standart construction (project) management services and practice and the american standart construction (project) management service and practice en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8938.pdf
Boyut:
803.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama