Hava Fotoğraflarından Yarı Otomatik Olarak Çizgisel Detayların Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eker, Oktay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; dijital hava fotoğrafları üzerinden yollar, binalar, dereler ve göller gibi çizgisel ve alansal detayların sınırlarının ve merkez hatlarının yarı otomatik olarak belirlenmesini sağlayan bir yöntem ve bu yöntemin uygulamaya konmasına yönelik bir yazılım geliştirilmiştir. Otomatik ve yarı otomatik detay belirleme yöntemleri üzerine yapılan çalışmalarda yol izleme ve aktif kontur modeller gibi yöntemler kullanılmakta ve bu yöntemler kullanılan fotoğrafın, düşük veya yüksek çözünürlüğe sahip olmasına bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Geliştirilen yöntem, görüntü bölümleme ve düzey kümesi algoritmalarının birlikte kullanılmasına dayanmaktadır Yöntemin uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla farklı ölçekte ve özelliklerde hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinde yarı otomatik detay çizme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte; İTÜ Ayazağa Kampüsünü içeren ortotofo görüntüler kullanılarak bir doğruluk araştırması yapılıp, yöntemin hata kriterinin ± 0.5m., başka bir deyişle ± 1 piksel olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu yöntemin harita üretiminde ve coğrafi bilgi sistemleri için veri toplamada kullanılabileceğini göstermiştir.
In this study, a semi-automatic extraction method for extracting the center lines and the boundaries of line and area features from digital aerial photographs and a software of this method is developed. Automatic and semi-automatic feature extraction methods are generally using road tracing and snake algorithms and they are classified as the feature extraction methods in low, high and multi resolutions by the resolution of the used digital images. The developed method is based on the image segmentation by the level set algorithms. Some semi-automatic extraction applications are made by the help of the developed software using the different aerial and satellite images for determining the capabilities of this method. Another application for the Ayazağa Campus of İTU, is also carried out. In this application two ortho images, which have 0.5m resolution, are used. An accuracy test is carried out in this application area for determining the accuracy of this method and the square mean root is found for buildings as ± 0.463 m. and for roads as ± 0.663 m. In other words it means ±1 pixel of the image. It can be said as the results of the applications, that this method can be used for producing the maps and for collecting vector data for geographic information systems.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Görüntü bölümleme, Düzey kümesi, Yarı otomatik, Aktif Kontur Modeller, Dijital hava fotoğrafı, Image segmentation, Level Set, Semi-automatic, Snakes, Digital aerial photograph
Alıntı