Makam Müziğinde Ezgi ve Makam İlişkisinin Analizi ve Yorumlanması Açısından Yeni Bir Yaklaşım: Perde Düzenleri Ve Makamsal Ezgi Çekirdekleri

dc.contributor.advisor Beşiroğlu, Şefika Şehvar tr_TR
dc.contributor.author Öztürk, Okan Murat tr_TR
dc.contributor.authorID 381924 tr_TR
dc.contributor.department Müzikoloji ve Müzik Teorisi tr_TR
dc.contributor.department Musicology and Music Theory en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-12-13T11:23:48Z
dc.date.available 2018-12-13T11:23:48Z
dc.date.issued 2014 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2014 en_US
dc.description.abstract Makam müziğinde ezgi ile makam kavramı arasındaki ilişki bu tezde "perde düzenleri" ve "makamsal ezgi çekirdekleri" adı verilen iki bileşenli yeni bir yaklaşımla ele alınmıştır. Perde düzenleri, tüm makamsal ezgilerin içinde yer aldıkları geleneksel perde dizgesinin, icra edilecek makama göre düzenlenmesi anlamına gelir. Makamsal ezgi çekirdekleri ise doğrudan belli bir makamı temsil etme özelliği taşıyan ezgi motifleri veya çizgileridir. Bu tez çalışması, makamların doğrudan ezgilerle, ezgilerdeki tipik hareket tarzıyla ilişkili olduklarını ortaya koymuştur. Makamların anlaşılması, ezgilerdeki tipik merkezleşmeler ve "kendilerine özgü" nağme oluşumlarıyla mümkün olmaktadır. Makamlar, perde düzenleri içinde konumlanan ve belirli merkezleşme ve yönelimlerle şekillenen makamsal ezgi çekirdekleridir. tr_TR
dc.description.abstract This dissertation discusses and analyzes that the relation between the traditional melodies and the makam concept with a new approach briefly named as "tunings-nuclei approach" is defined with two components, which are "tone/fret tunings and "melodic nuclei of makams" which have ability to represent a definite makam. Tunings mean adjustments of the traditional tone system, according to the makam families. Melodic nuclei of makams are melodic motives and lines. Makams have special settlements in traditional tone system and specific melodic formations. Makams are melodic nuclei which are positioned in the tone/fret tunings, and shaped with some definite centralizations and orientations. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17355
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Analiz tr_TR
dc.subject Ezgi tr_TR
dc.subject Makamlar tr_TR
dc.subject Türk müziği tr_TR
dc.subject Analysis en_US
dc.subject Melody en_US
dc.subject Modes en_US
dc.subject Turkish music en_US
dc.title Makam Müziğinde Ezgi ve Makam İlişkisinin Analizi ve Yorumlanması Açısından Yeni Bir Yaklaşım: Perde Düzenleri Ve Makamsal Ezgi Çekirdekleri tr_TR
dc.title.alternative A New Approach To The Melody And Makam Relationship In Makam-Music In Terms of Analysis And Interpretation: Tone/Fret Tunings And Melodic Makam Nuclei en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
381924.pdf
Boyut:
4.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama