Semi Simetrik Metrik F-konneksiyonlu Uzaylar

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-18
Yazarlar
Altundağ, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Literatürde semi-simetrik metrik F-konneksiyonlu uzaylar birçok yazar tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada, Yano ve Imai’nin ele aldığı semi-simetrik metrik F-konneksiyonlu uzaylar gözönüne alınmıştır. Bu uzaylarda, yaklaşık yapı, Hermitsel yapı, Kaehler yapı, tanımları verilip uzayın eğrilik tensörünün sıfır olması durumunda Bochner eğrilik tensörünün de sıfır olacağı gösterilmiştir. Ayrıca, semi-simetrik metrik F-konneksiyonlu uzayların hangi koşullar altında yaklaşık Kaehler uzayı ve Kaehler uzayı olacağı teoremlerle ifade ve ispat edilmiştir.
In literature semi-symmetric metric F connektion spaces have been interested by many autors. In this study, the semi-symmetric metric F-connections, which were studied by Yano and Imai, were examined in general. In the first section, after giving the definitions of an almost complex structures, an almost Hermitian structure, Kaehlerian Structure, it has been shown that, if the curvature tensor equals to zero then Bochner curvature tensor also becomes zero. Then, some basic theorems about the conditions under which a semi-symmetric F-connection space turns out to be an almost Kaehlerian Space or Kahlerian space, have been stated and proved.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Riemann Manifoldu, Riemanian Manilfold
Alıntı