Ürün geliştirme esasları ve bir uygulama örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Tansuğ, Onur Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Günümüzün yoğun rekabet ortamında firmaların, ucuz maliyetli, müşterinin istediği fonksiyonelliğe sahip, yüksek kaliteli ürünler geliştirmeleri gerekmektedir. Ürünlerin piyasaya sürüldüklerinde başarılı olmalarını garanti altına alabilmek için, firmaların entegre kalite, fonksiyonellik ve maliyet yönetim sistemleri geliştirmeleri lazımdır. Bunun için de tüm ürün geliştirme sürecinin rasyonalize edilmesi gereklidir. Etkin maliyet yönetimi ürün tasarımıyla başlar. Ürünün tasarımı tamamlandıktan sonra maliyetlerin çoğu belirlenmiş olur. Örneğin komponent sayısı, kullanılacak malzemeler, montaj süresi büyük ölçüde ürünün tasarımıyla belirlenir. Ürün maliyetinin % 70-90 kadarı tasarım aşamasında oluştuğundan, tasarımda değişik yapılmadan bu maliyetin azaltılması mümkün değildir. Bu çalışmada, ürün fikrinin oluşmasından itibaren ürün geliştirme sürecinin aşamaları anlatılmıştır. Sırasıyla bu sürecin fazlan olan; ödevin analizi ve kesinlik kazanması, fonksiyonel sentez veya tasarım, şekillendirme aşamaları incelenmiştir. Ayrıca pek çok çözüm önerisi içinden en uygununun seçilmesi için kullanılan "Fayda Değer Analizi" ve "VDI 2225" gibi değerlendirme yöntemleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Yanısıra, işletmede maliyet oluşumundan bahsedilerek maliyet yapısının sınıflandırılması yapılmış ve ürün geliştirme sürecinde kullanılan maliyet hesap yöntemleri anlatılmıştır. Uygulama örneği olarak, iki fima arasındaki bir konveyör siparişi, ilk temas aşamasından kontratın taraflarca imzalanmasına kadar geçen süre boyunca (temas teklifi, yönlendirici teklif ve kesin teklif aşamalarında), incelenmiştir. Bu süreçlerde, müşteri isteklerinin zamanla değişimi belirtilmiştir. Ayrıca konveyörlerin tasarlanışında dikkate alınması gereken, uluslararası tavsiyeler hakkında bilgi verilmiştir. Sözkonusu konveyörler ile ilgili istekler listesi, bölümler halinde eklerde verilmiştir.
In this competitive contemporary era, the firms are expected to develop high quality and functional products due to the customers' demand. The success of firms depends on the improvements of the quality, functionality, and cost systems. In this respect, the process of product development should be rationalized in a particular method. Effective cost management must start at the design stage of a product's life. Once a product is designed, most of its costs are committed. For instance, the numbers of components, the type of material used, time to assemble are all determined mostly by the design of the product. As 70 -90 % of the cost of the product is determined at the design stage, it is not possible to decrease the cost before changing the design. This study aims to tell the whole process of product development (starting from the first emergence of the idea of the product), and these simultaneous processes; analysis of the work, the precision, the functional synthesis or design, and forming are analyzed. Besides, the evaluation systems such as Cost Benefit Analysis and VDI 2225 are mentioned in order to find out the most relevant solution. Moreover, the cost structure is categorized and methods of cost analysis are given. As a particular example of application, the order of conveyors between two firms are discussed, given the whole process (starting with the first contact to the last signature) that is composed of the contact, advise, and the last offer. Throughout these steps, the change of customers' demand within time, and the main international directions about the conveyor design are told. Lastly, the demand list related to the conveyors is acknowledged in the sections.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Kalite, Konstrüksiyon, Ürün geliştirme, Quality, Construction, Product development
Alıntı